Szervezeti felépítés

 
 

 

E-mobilitás tagozat
A tagozat feladatának tekinti az elektromos járművekkel kapcsolatos információk széleskörű megismertetését, a technológia népszerűsítését Magyarországon. Az ehhez kapcsolatos infrastruktúra létesítésében tanácsadással, együttműködő partnerek felkutatásával vesz részt.
Fenntarthatósági Tagozat
Hiszünk abban, hogy a villanyszerelők a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodás nagykövetei lehetnek. Ők azok, akik kapcsolatban állnak a lakossági felhasználókkal, energiahatékonysággal kapcsolatos tanácsokat adnak a környezetvédelem szem előtt tartásával. A legkorszerűbb technikák elsajátításával és a rendszeresen bővített tudástárral egyre hatékonyabb, környezetbarát rendszereket tudnak kiépíteni. Segítik világossá tenni az elektrotechnikai hulladékok kezelésének és újrahasznosítási folyamatának fontosságát. A fenntarthatóság érdekében iparágunkban meghatározó véleményformáló szerepet szeretnénk képviselni.
Megújuló Energiák Tagozat
A csoport nevében van a küldetése. Célja, hogy a megújuló energiákat minél szélesebb körben megismertesse és elérhetővé tegye a lakosság és a szakemberek körében egyaránt. Az újdonságokról, innovatív megoldásokról folyamatosan naprakész információt nyújt és tájékoztató előadásokat szervez.
Energiahatékonysági Tagozat
Napjaink legfőbb feladata az energiafelhasználás minél nagyobb mértékű csökkentése. Érdeke ez a lakossági fogyasztónak és a gyáraknak egyformán. A hatékony és gazdaságos energiafelhasználáshoz megoldásokat javasol és segítséget nyújt a megvalósításban az energia felhasználóknak az energetikai tanácsadó cégek bevonásával. Fórumot biztosít számukra a környezettudatos megoldások elterjesztése érdekében.
Villanyszerelői Tagozat
Összefogja a regisztrált villanyszerelőket a villamos fogyasztás mérőhelyek kialakításával kapcsolatos tevékenységek végzésében. Szakmai támogatást és koordinációs feladatokat lát el az elosztói engedélyesek és a regisztrált villanyszerelők közötti kapcsolatban. Oktatási és vizsgáztatási anyagok összeállítása és szerkesztése. A regisztrációs folyamat szakmai koordinálása. Etikai ügyek kivizsgálása, együttműködik a MEE VET etikai szervezeteivel az oktatások zavartalan lebonyolítása érdekében.
FAM Tagozat (Feszültség Alatti Munkavégzés)
A tagozat célja, hogy a villanyszerelő szakma gyakorlása során kiemelkedő szerepet kapjon a magas színvonalú és biztonságos feszültség alatti munkavégzés. Ennek érdekében oktatásokat szervez és rendszeresen ellátja az érintetteket információs anyagokkal. A FAM Tagozat koordinálja a szerszámok bevizsgálását és együttműködik ennek érdekében a gyártókkal, kereskedőkkel és oktatási szervezetekkel.