E.ON elektronikus ügyintézés-bekapcsoljuk.hu felülethez segéd anyagok

A hatékony, gyors ügyintézés érdekében, kérem használja a bekapcsoljuk.hu elektronikus felületet. Felhívom szíves figyelmét, hogy ez a felület csak az E.ON szolgáltatási területén ad pontos információkat.
Az oldal sikeres használatához segítséget kap a mellékelt dokumentációban.


Ez a dokumentáció a MEE VET és az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. együttműködésével készült a GINOP-5.3.5-18-2019-00139 pályázat keretében.

 

AZ ONLINE KÉPZÉSI ANYAGOK AZ E.ON-ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS-BEKAPCSOLJUK.HU FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ IS SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK.

 

 

 

 

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképeség fejlesztését célzó tematikus projektek felhíváshoz

 

Elektronikus eszközök használatának felmérése a regisztrált villanyszerelők munkáját illetően

 

 

A kutatás célja a regisztrált villanyszerelők elektronikus ügyintézési szokásainak és az informatikai eszközök használatának felmérése a GINOP-5.3.5-18 kutatás keretén belül.

Célunk, hogy felmérjük, a regisztrált villanyszerelők mennyire használják ki az ügyfélszolgálatok elektronikus folyamatait, valamint az 50 év feletti regisztrált villanyszerelők hogyan kezelik az online ügyviteli felületeket.

A kérdőívet több mint 600 regisztrált villanyszerelő töltötte ki papír alapon és online. A kérdőívek kiértékelése során párhuzamosan elemeztük az online és offline válaszokat feltételezve, hogy akik elektronikusan kitöltötték a kérdőívet nagyobb jártasságot mutatnak az IT eszközök használatával. Vizsgáltuk, hogy az életkor és az iskolai végzettség mennyire befolyásolja az elektronikus ügyviteli folyamatok használatát.

Az életkor megoszlását tekintve, legnagyobb arányban a 41-50 közötti korosztály töltötte ki a kérdőívet, mind az online és az offline felületen.

Minden végzettségi körben megjelenik a számítógép használata, a mesterlevéllel rendelkezőknél, valamint a szakmunkásoknál látható elmaradás az informatikai eszközök használatában, melynek oka, részben az életkor, részben a gyakorlatorientált oktatás, melyben az informatikai eszközök használatának oktatása nem volt hangsúlyos.

Az okos telefon használatában a 30-50 évesek a legaktívabbak. Az 50 év felettiek esetén az informatikai eszközök használatának gyakorisága visszaesik.

 

 

 

 

Az ügyintézést elsősorban személyesen végzik, ezt követi a telefonos, majd az online megoldások.
Ennek oka a megszokás és a teljes körű személyes ügyintézés lehetősége. Az offline és online válaszadók 60% - 80% arányban használják az internetes ügyfélszolgálatot. Az online ügyfélszolgálatot hetente használják a leggyakrabban, illetve havonta. Aki nem használja, az körülményesnek tartja vagy nem kapott megfelelő oktatást róla.

A kimutatásból azt is megtudhatjuk, hogy a személyes ügyintézés a villanyszerelők munkaidejének körülbelül 25%-át teszi ki. Főként papír alapon rögzítik a helyszíni igényfelméréseket, melyeket 90%-ban otthon dolgoznak fel. Ezeket lehetne csökkenteni az ügyviteli folyamatok egyszerűsítésével és helyszíni elektronikus feldolgozásával.

 

Szükségesnek tartjuk a regisztrált villanyszerelői tananyagot kiegészíteni egy külön elektronikus ügyviteli folyamatok modullal, ahol az idősebb korosztály is az igényének, felkészültségének megfelelően kap online vagy személyes oktatást, a digitális ügyviteli folyamatokról. A megkérdezettek nagy része hasznosnak tartana egy ilyen fajta oktatást és körülbelül 95%-a használná is munkája folyamán az említett elektronikus felületet.


Kedvezményezett: Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság

Projekt: Megvalósíthatósági tanulmány a GINOP-5.3.5-18-2019-00139 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképeség fejlesztését célzó tematikus projektek felhíváshoz . A munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra) az energetikai szektorban tevékenykedő, regisztrált villanyszerelők vonatkozásában.

Támogatás összege: 27.811.716 Ft.

Projekt tervezett befejezése: 2021. február

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.5-18-2019-00139