E.ON-elektronikus ügyintézés-bekapcsoljuk.hu felhasználói ismeretek GINOP-5.3.5-18-2019-00139

Tisztelt Partnerünk!

A MEE VET a GINOP-5.3.5-18-2019-00139 projekt megvalósításával célul tűzte ki, hogy a regisztrált villanyszerelők munkájához szükséges naprakész információkat (műszaki, technológiai és szabvány ismeretek) digitális formában közzétegye a megfelelő elektronikus csatornák felhasználásával.
A projekt eredményeként internetelérés esetén bárhonnan elérhető módon azonnali, aktuális, könnyen feldolgozható információk állnak majd a regisztrált villanyszerelők, illetve a lakosság érdeklődő részének rendelkezésére.

Honlapunk alábbi aloldalain megtalálja
  • a projekt keretében kifejlesztett oktatási anyagokat on-line feldolgozható formában
  • a projekt eredményeinek részletezését, és eredményeit (tanulmányok, módszertani anyagok)

 

A hatékony, gyors ügyintézés érdekében, kérem használja a bekapcsoljuk.hu elektronikus felületet. Felhívom szíves figyelmét, hogy ez a felület csak az E.ON szolgáltatási területén ad pontos információkat.
Az oldal sikeres használatához segítséget kap a mellékelt dokumentációban.

Ez a dokumentáció a MEE VET és az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. együttműködésével készült a GINOP-5.3.5-18-2019-00139 pályázat keretében.

AZ ONLINE KÉPZÉSI ANYAGOK AZ E.ON-ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS-BEKAPCSOLJUK.HU FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ IS SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK.

 

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképeség fejlesztését célzó tematikus projektek felhíváshoz

 

Elektronikus eszközök használatának felmérése a regisztrált villanyszerelők munkáját illetően

 

A kutatás célja a regisztrált villanyszerelők elektronikus ügyintézési szokásainak és az informatikai eszközök használatának felmérése a GINOP-5.3.5-18 kutatás keretén belül.

Célunk, hogy felmérjük, a regisztrált villanyszerelők mennyire használják ki az ügyfélszolgálatok elektronikus folyamatait, valamint az 50 év feletti regisztrált villanyszerelők hogyan kezelik az online ügyviteli felületeket.

A kérdőívet több mint 600 regisztrált villanyszerelő töltötte ki papír alapon és online. A kérdőívek kiértékelése során párhuzamosan elemeztük az online és offline válaszokat feltételezve, hogy akik elektronikusan kitöltötték a kérdőívet nagyobb jártasságot mutatnak az IT eszközök használatával. Vizsgáltuk, hogy az életkor és az iskolai végzettség mennyire befolyásolja az elektronikus ügyviteli folyamatok használatát.

Az életkor megoszlását tekintve, legnagyobb arányban a 41-50 közötti korosztály töltötte ki a kérdőívet, mind az online és az offline felületen.

Minden végzettségi körben megjelenik a számítógép használata, a mesterlevéllel rendelkezőknél, valamint a szakmunkásoknál látható elmaradás az informatikai eszközök használatában, melynek oka, részben az életkor, részben a gyakorlatorientált oktatás, melyben az informatikai eszközök használatának oktatása nem volt hangsúlyos.

Az okos telefon használatában a 30-50 évesek a legaktívabbak. Az 50 év felettiek esetén az informatikai eszközök használatának gyakorisága visszaesik.

 

 

 

 

Az ügyintézést elsősorban személyesen végzik, ezt követi a telefonos, majd az online megoldások.
Ennek oka a megszokás és a teljes körű személyes ügyintézés lehetősége. Az offline és online válaszadók 60% - 80% arányban használják az internetes ügyfélszolgálatot. Az online ügyfélszolgálatot hetente használják a leggyakrabban, illetve havonta. Aki nem használja, az körülményesnek tartja vagy nem kapott megfelelő oktatást róla.

A kimutatásból azt is megtudhatjuk, hogy a személyes ügyintézés a villanyszerelők munkaidejének körülbelül 25%-át teszi ki. Főként papír alapon rögzítik a helyszíni igényfelméréseket, melyeket 90%-ban otthon dolgoznak fel. Ezeket lehetne csökkenteni az ügyviteli folyamatok egyszerűsítésével és helyszíni elektronikus feldolgozásával.

 

Szükségesnek tartjuk a regisztrált villanyszerelői tananyagot kiegészíteni egy külön elektronikus ügyviteli folyamatok modullal, ahol az idősebb korosztály is az igényének, felkészültségének megfelelően kap online vagy személyes oktatást, a digitális ügyviteli folyamatokról. A megkérdezettek nagy része hasznosnak tartana egy ilyen fajta oktatást és körülbelül 95%-a használná is munkája folyamán az említett elektronikus felületet.


Kedvezményezett: Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság

Projekt: Megvalósíthatósági tanulmány a GINOP-5.3.5-18-2019-00139 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképeség fejlesztését célzó tematikus projektek felhíváshoz . A munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra) az energetikai szektorban tevékenykedő, regisztrált villanyszerelők vonatkozásában.

Támogatás összege: 27.811.716 Ft.

Projekt tervezett befejezése: 2021. február

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.5-18-2019-00139

A MEE VET a GINOP-5.3.5-ös projekt megvalósításával sikeresen megvalósította az alábbi feladatokat:

Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek közül a projekt beszámolóval érintett szakaszában a 2020.03.01-i projektindítást követően megvalósult a 200 fős kérdőíves felmérés a kommunikációs, ügyviteli bürokratikus, vásárlási folyamataikról és szokásaikról, illetve ezzel párhuzamosan az online kommunikáció előnyeinek iparág és szakma specifikus felmérése és kutatása, a legjobb gyakorlatok összegyűjtése. Erre építve elkészült a módszertanok és megoldási javaslatok kutatása, továbbá ehhez kapcsolódóan a megoldási lehetőségek vizsgálata.

A kutatás szerint a regisztrált villanyszerelők több mint 95%-a nyitott az elektronikus felületen történő kommunikációra, azonban az 50 év feletti korosztály ill. a szakmunkások nem rendelkeznek olyan szintű informatikai alap tudással amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus ügyviteli folyamatokat, ezért idegenkednek az elektronikus eszközök használatától, és nem bíznak ezen folyamatok előnyeiben, így a regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést. Nyitottak azonban a munkafolyamatot könnyitő tableten, illetve mobiltelefonon használható applikációk használatára, ezért az információ átadást mind offline, mind online tananyagban el kell készíteni, a tananyagoknak pedig rövidnek, érthetőnek és egyszerűnek kell lennie, legyen szó akár az elektronikus ügyviteli folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról. Szinte minden megkérdezett tisztában van az online kommunikáció előnyei közül a gyors, praktikus és kényelmes elérhetőségről, azonban nem ismernek olyan szakmai jellegű, magyar nyelvű alkalmazást, melyet munkájukhoz hatékonyan tudnának használni.

A Covid hatására egyre többen választják az egyéni fejlődéshez a digitális oktatást, mert alkalmazkodik az egyéni életritmushoz, és hatalmas szabadságot ad, hiszen a segítségével bármikor, bárhol tudunk tanulni. Egy ilyen kurzuson friss, könnyen ellenőrizhető és profitábilis tudásbázisra tehetünk szert.

A digitális tanulás nagyobb szabadságot ad, mivel a szakemberek döntenek arról, milyen tempóban és módszerrel haladnak és támogatja egyéni képzési szükségleteiket, hogy ezáltal akár jelentősen lerövidülhet a tanulás folyamata, és minden korábbinál könnyebben kerülhetnek közelebb az áhított tudásanyaghoz. A digitális oktatással időt és energiát nyerünk, amely nem utolsó szempont a túlhajszolt villanyszerelőkkel kapcsolatosan.

 

Szakmai összefoglaló

 

A munka jövője (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a globális változásokra) az energetikai szektorban tevékenykedő, regisztrált villanyszerelők vonatkozásában elnevezésű, GINOP-5.3.5-18-2019-00139 Jelű Projekt megvalósításáról


 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság (MEEVET) 2020-21-ben valósította meg a regisztrált villanyszerelők kompetenciafejlesztését támogató projektjét, mellyel több, mint 200 villanyszerelő számára nyújtott szakmai-munkaerőpiaci szolgáltatást.

A rendelkezésre álló szakemberek hiánya országosan egyre súlyosabb gondot okoz a gazdaságnak, az építőiparnak és a lakosságnak is a villanyszerelési munkák ellátása területén is.

A foglalkoztatók, vállalkozások komoly munkaerőhiánnyal küzdenek, így a meglevő, tapasztalt regisztrált villanyszerelők szaktudásuk munkaidejük hatékony kihasználását egyes részfolyamatok - főleg az ügyviteli-adminisztrációs tevékenységek - elektronikus útra terelésével igyekeznek megoldani.

Ehhez az érintett régiókban területileg illetékes elosztói engedélyes szolgáltatók on-line bejelentési, ügyintézési felületek fejlesztésével és azok használhatóságának növelésével igyekeznek hozzájárulni.

Az elektronikus ügyviteli-adminisztrációs tevékenységek ellátásához azonban a regisztrált villanyszerelők jelentős része nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal, digitális kompetenciákkal, készségekkel. A 2020-ban megjelenő COVID-19 pandémia a digitalizáció, az elektronikus ügyviteli folyamatok használatára vonatkozó igényeket felerősítette, melyre válaszul a regisztrált villanyszerelők által végzett tevékenység ügyviteli-ügyintézési folyamatainak elektronikus útra terelése iránt jelentősen megnőtt az igény.

A GINOP-5.3.5 projekt keretében a 2020.03.01-i projektindítást követően megvalósult a 200 fős kérdőíves felmérés a kommunikációs, ügyviteli, bürokratikus, munkavégzési folyamatokról, a regisztrált villanyszerelők ügyintézési szokásairól, illetve ezzel párhuzamosan elvégeztük az online kommunikáció előnyeinek iparág és szakma specifikus felmérését és kutatását, a legjobb gyakorlatok összegyűjtését. Erre építve elkezdtük a szakmai módszertanok és megoldási javaslatok kidolgozását, a piaci és digitális fejlődési irányoknak történő megfeleléshez a fejlesztési-képzési lehetőségek vizsgálatát.

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a regisztrált villanyszerelők több mint 95%-a nyitott az elektronikus felületen történő kommunikációra, azonban a 45-50 év feletti korosztály, azon belül is elsősorban a szakmunkás végzettséggel rendelkező villanyszerelők nem rendelkeznek olyan szintű informatikai alap tudással és gyakorlattal, amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus ügyviteli folyamatokat. Emiatt a szakemberek jelentős része idegenkedik az elektronikus eszközök használatától, az ügyviteli-adminisztrációs folyamatok online felületen történő elvégzésétől, nem tapasztalták még meg az elektronikus ügyintézés előnyeit, így a regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést és a megfelelő igénybejelentések beküldését.

Nyitottak azonban a munkafolyamatot könnyitő, elsősorban az altaluk is egyre szélesebb körben használt okostelefonokon futó applikációk használatára, a felület megismerésére, megtanulására.

 

 

Az elektronikus ügyviteli-adminisztrációs folyamatok használatát ezért az információ átadást mind offline, mind online tananyagban szükséges volt elkészíteni, úgy, hogy a tananyagok rövidek, tömörek, célzottak, könnyen érthetőek legyenek, és a lehető legátláthatóbb, számítógépen és okostelefonon is könnyen feldolgozható módon kellett azokat elkészíteni, legyen szó akár az elektronikus ügyviteli folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról. Szinte minden megkérdezett célcsoporttag tisztában volt az online kommunikáció előnyei közül a gyors, praktikus és kényelmes elérhetőségről, azonban nem ismertek olyan szakmai jellegű, magyar nyelvű weboldalt, melyet munkájukhoz hatékonyan tudnának használni.

A kutatás alapján figyelembe véve a brainstorming során felvetett és kidolgozott javaslatokat és módosító indítványokat, a szakmai módszertani kiadványban kifejtett megoldási javaslatnak tartalmaznia kellett a tabletek helyett az újabb, nagyobb kijelzőjű okostelefonokra telepíthető alkalmazások, on-line felületek használatának bemutatását, és a kiemelten a 45-50 év feletti korosztály ill. a szakmunkások részére elkészítendő oktatási segédanyagok leírását ezen online felületek rutinszerű használatára.

 

A regisztrált villanyszerelők napi munkájuk során kapcsolatban állnak a közműszolgáltatók hálózati engedélyeseivel, akik fejlett ügyfélszolgálati és elektromos kommunikációs felületeket fejlesztettek a projekt megvalósításával párhuzamosan, az ügyintézés hatékonyságának és sebességének növelése érdekében. Ugyanakkor az fejlesztett ügyfélszolgálati, elektronikus ügyintézési megoldásokból fakadó előnyöket a projekt kezdetén sem a lakosság, sem a rendszerüzemeltetők nem élvezhették a villanyszerelők passzivitása, idegenkedése és tudás- és kompetenciahiánya miatt. A folyamat három szereplős, a lakosság, mint energiafelhasználó, a regisztrált villanyszerelő, mint munkavégző, és az energiaszolgáltatókon átívelő adminisztratív ügyintézési folyamatok kezelője, koordinátora a villanyszerelő. Ez a folyamat- és kompetenciafejlesztés a lakosság részére jelentős anyagi- és időbeli nyereséget hoz a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézési eljárások miatt.

Szükségesé vált tehát a projekt keretében a regisztrált villanyszerelők munkájához szükséges naprakész információk (műszaki, technológiai és szabvány ismeretek) digitális formában történő újragondolása és a lehetséges elektronikus csatornák felmérése, újratervezése és kiépítése. A MEE VET GINOP-5.3.5 projektje célul tűzte ki, hogy a villanyszerelőket megtanítsa a korszerű elektronikus ügyintézési módszerek és eszközök használatára online oktatási módszertan alkalmazásával, mivel naprakész információt a leghatékonyabb digitális úton biztosítani a villanyszerelők részére.

További jellemző kockázat a villanyszerelői szakma művelőinek egyre növekvő átlagéletkora, egyre nehezebb megfelelő referenciákkal rendelkező, képzett villamos szakembert találni. Az idősebb villanyszerelők nehézkesen használják az internetet, okos eszközöket, inkább ragaszkodtak a papír alapú ügyintézéshez. Alig használják az elektronikus nyomtatványokat és az elektronikus folyamatokat. A közüzemi szolgáltatóknál fejlesztett korszerű, elektronikus ügyintézési módszereket szinte alig használják, ragaszkodtak a személyes ügyfélszolgálati, papír alapú rendszerhez, mellyel a produktív munkától vonják el az időt, és nem tudták az elvárásoknak megfelelően gyorsítani a munkafolyamatokat.

A projekt keretében ezen a szemléleten változtatni kellett, megmutatva és megtanítva a kiváló szakembereket a modern eszközök használatára, a produktív villanyszerelői kapacitás minél nagyobb arányú felszabadítása, az ügyintézési idő csökkentése és az ügyfélelégedettség növelése érdekében.

 

 

A GINOP-5.3.5 projekt keretében az alábbi szakmai tevékenységeket végeztük el:

2020. március folyamán kérdőíves kutatást végeztünk a regisztrált szerelők körében. A kutatás célja a regisztrált villanyszerelők elektronikus ügyintézési szokásainak és az informatikai eszközök használatának felmérése volt. A kérdőívet 202 szerelő töltötte ki papír alapon és további 605 válaszolt online módon. Összeségében láthattuk, hogy életkortól függetlenül a regisztrált villanyszerelők több mint 95% nyitott az elektronikus felületen történő kommunikációra.

Az alapadatokból kiderült, hogy elsősorban az 50 év feletti korosztály, illetve a szakmunkás végzettséggel rendelkezők nem rendelkeznek olyan szintű informatikai alap tudással amire biztonságosan lehetne építeni az elektronikus ügyviteli folyamatokat, ezért idegenkednek az elektronikus eszközök használatától és nem bíznak ezen folyamatok előnyeiben, a regisztrált villanyszerelők döntő többsége még mindig papír alapon rögzíti a helyszíni igényfelmérést. Nyitottak azonban a munkafolyamataikat könnyitő, egyszerűen és gyorsan átlátható applikációk használatára, és azok megtanulására, amennyiben középtávon ezzel munkájuk hatékonyságát, és ezzel bevételeik mértékét is növelni tudják. A kutatásból, és a kapcsolódó brainstorming során arra következtettünk, hogy a pilot képzési tananyagot mind offline, mind online tananyag formájában el kell készíteni, és hozzáférhetővé kell tenni. A tananyagoknak rövidnek, érthetőnek és egyszerűnek kell lennie. Legyen szó akár az elektronikus ügyviteli folyamat oktatásáról vagy a műszaki ismeretek átadásáról.
A megoldási javaslatnak mindenképpen tartalmaznia kellett az újabb, nagyobb méretű okostelefonokra telepíthető alkalmazások használatát, és a kiemelten 45-50 év feletti korosztály ill. a szakmunkás végzettségűek képzését az online felületek rutinszerű használatára.

A fenti kutatás, brainstorming alapján a projekt keretében megtörtént:

•    on-line tananyag kifejlesztése, az oktatási módszertanok kidolgozása, pilot csoport oktatása

•    on-line oktatási felület kialakítása, oktatási anyagok elérhetővé tétele a célcsoport-tagok számára

•    a célcsoport felé az ismeretek átadása a stúdióban elkészített videófelvételeken keresztül

•    az oktatási anyagok kikerültek a projekt honlapjára: https://www.meevet.hu/tartalom/projektek

•    informatikai rendszer átalakítása, adatbázis megoszthatóvá tétele az engedélyesekkel (E.ON)

•    megújuló kommunikációs felület kialakítása az ügyvitel és műszaki ismeretek átadásához

•    120 fős kompetenciafelméréshez tartozó szakmai módszertani tanulmány elkészítése

 

Az elhúzódó járványügyi veszélyhelyzet miatt az oktatási módszertant úgy kellett kialakítanunk, hogy képesek legyünk a képzést minimális személyes érintkezéssel, tantermi, csoportos képzési alkalmak nélkül digitális-távoktatási képzéssel is megvalósítani, figyelembe véve az 50 év feletti célcsoporttagok veszélyeztetettségét. A pandémia kockázatainak csökkenésével újra a személyes képzési alkalmakat, a kapcsolatokat és az azonnali visszajelzések lehetőségét tartottuk és tartjuk fontosnak. A fenti célok megvalósítása érdekében megtörtént a tervezett okostelefonok és stúdióeszközök beszerzése, mely lehetőséget adott a digitális tananyag elkészítésére, és a célcsoporttal történő valós idejű digitális kapcsolattartásra is. Az online képzést sikeresen elvégző, és a digitális felületek használatának gyakorlati ismereteiről sikeresen számot adó regisztrált villanyszerelők digitális ügyintézői minősítést kaptak, melyet követően a továbbfejlesztett online ügyviteli rendszerek használatával kapcsolatos ismeretekről a szokásos továbbképzési alkalmakhoz kapcsolódóan tudnak számot adni.

A projekt eredményeinek köszönhetően a regisztrált villanyszerelői létszám az EON bekapcsoljuk.hu rendszerében több, mint kétszeresére növekedett. Az eredményekről, a projekt keretében kifejlesztett online oktatási anyagok elérhetőségéről, az online ügyintézői minősítés előnyeiről és elérésének módjáról a projekt által érintett két régióban a regisztrált villanyszerelőket hírlevélben értesítettük.

További feladat és célkitűzésünk, hogy a projekt által érintett két régión felül az ország egész területén elérhetővé tegyük a projekt során elért eredményeket, és az ott működő (egyébként átalakulás alatt álló) elosztói engedélyes szolgáltatókat is bevonjuk a digitális ügyintézési megoldások elterjesztésébe, további oktatási segédanyagok rendelkezésre bocsátásával a projekt eredményeinek országos szintre történő kiterjesztésével.