Társasházi igények ügykezelésének változása ELMŰ-ÉMÁSZ ellátási területén

2016-06-16

Tisztelt Felhasználók!

 

2016. június 16-tól a Társasházakra vonatkozó műszaki igénybejelentések kezelése az alábbiak szerint változik:

 

Előzmények:

A felhasználói hálózat létesítése kivitelezési és dokumentációs kötelmét jogszabályok határozzák meg.

A félreértések elkerülése érdekében felhívjuk a figyelmüket, hogy eljárásrendünk változása nem módosítja a felhasználói oldal hálózati elemeinek és méréseinek létesítése, felújítása, átalakítása esetére a jogszabályokban előírt tervezési tevékenység elvégzésének kötelmét. Azaz azok továbbra is tervkötelesek.

Eljárásváltozásunk az ügykezeléshez szükséges dokumentációk körét határozza meg, de nem szűkíti a jogszabályban előírt dokumentációk körét.

 

Alapelvek: 

Társasházi igénybejelentésnek minősül egy ügy abban az esetben, ha az igénybejelentő egy ingatlanra egynél több igényt nyújt be és

 • mellékel társasházi alapító okiratot,
 • vagy az erre vonatkozó ingatlan nyilvántartási bejegyzést bemutatja.

A fenti alapelv igaz újbekapcsolás és meglévő csatlakozás esetén is.

Az igénybejelentések esetén nem elegendő a társasház alapításra vonatkozó szándéknyilatkozat.

 

Igénybejelentés:

 • Új bekapcsolás esetén, ha egy igénybejelentő egy ingatlanra egynél több igényt nyújt be, a szegmentáció szerint illetékes szervezeti egységünk az igény indításakor vizsgálja, hogy az adott igényt Társasházi igény-e. 
 • Meglévő csatlakozás esetén abban az esetben számít az igénybejelentés Társasházi igénynek, ha az igénybejelentés során a társasházi alapító okiratot, vagy az erre vonatkozó ingatlan nyilvántartási bejegyzést bemutatják.
 • Az igényt benyújtó ügyfelet tájékoztatjuk, hogy az összekötő berendezés tervezővel történő ellenőriztetését minden bővítés esetén ajánljuk elvégeztetni.
 • Fontos, hogy az igényt benyújtó felhasználónak a lakóközösség érdekeit és a társasház belső előírásait is be kell tartania. Az e szabályok megsértéséből eredő esetleges jogvitákban társaságunk nem vesz részt.
 • Amennyiben nem társasházi jellegű a benyújtott igény, abban az esetben az ingatlanon az egyes felhasználási helyeket csatlakozási pontonként függetlenül, külön-külön csatlakoztatjuk a közcélú hálózathoz.

 

Mérőhely kialakítás feltételei:

Új társasház

 • A mérést alapesetben az üzletszabályzatunknak megfelelően, az MSZ 447:2009 előírásait betartva lakótéren kívül, közös használatú térben, lehetőleg a társasház csatlakozási pontján csoportosan kell elhelyezni. Az említett csatlakozási ponton elhelyezett tipizált csoportos mérőszekrény esetét kivéve csak jóváhagyott terv alapján lehet kivitelezést végezni.
 • Tehát a tervet előzetesen elfogadásra be kell nyújtani. Kivétel, ha a csatlakozó vezetékünket (darabszámtól függetlenül) előírásoknak megfelelő csoportos tipizált mérőszekrény kialakításban fogadják. 

 

Meglévő társasház

Összekötő berendezésének felújítás esetén:

 • A munka kivitelezése a hálózati engedélyes által jóváhagyott mérési és csatlakozási kiviteli terv alapján kezdhető meg
 • A mérést alapesetben az MSZ 447:2009 szerint lakótéren kívül, közös használatú térben, lehetőleg csoportosan kell elhelyezni.
 • Részleges felújítási igény esetén is a terv az épület egészére vonatkozzon, és határozza meg a felújítási ütemeket, amelyek alapján a részleges felújítás egyes szakaszai önmagukban is elvégezhetők.  

 

Új egyedi felhasználási hely(ek) létrehozása:

Ebben a pontban új felhasználási helynek tekintjük a lakrész leválasztással létrehozott új felhasználási helyeket, tetőtér beépítéseket, ráépítéseket, amikor új mérési pont jön létre.

Nem tekintjük új felhasználási helynek a nappali mérők mellé vezérelt mérők felszerelését, valamint az épületben egy korábban meglévő, de kikapcsolt felhasználási hely ismételt ellátását.

 • Ügykezelési szempontból az új lakrész nem kell, hogy önálló ingatlan nyilvántartási albetét számmal rendelkezzen.
 • A munka kivitelezése csak a hálózati engedélyes által előzetesen jóváhagyott mérési és csatlakozási kiviteli terv alapján végezhető el. A mérési terv részeként az összekötő berendezést számítással ellenőrizni kell az 1%-os feszültségesés betartása érdekében.
 • A mérést alapesetben az MSZ 447:2009 szerint lakótéren kívül, közös használatú térben kell elhelyezni.

 

Meglévő felhasználási hely (egy lakás) teljesítmény bővítése beleértve a nappali („A” árszabás) mellé választható vezérelt és egyéb mérő felszerelését is:

Amennyiben a mérések elé szerelt áramkorlátozók azonos fázishoz tartozó védelmeinek értékét összeadva az igényelt áramérték fázisonként nem haladja meg a 32 A-t, akkor nem szükséges a kiviteli tervet előzetesen felénk bemutatni, elegendő a regisztrált villanyszerelő által felelősen kitöltött 345. számú csatlakozó műszaki dokumentáció.

 

Néhány példa (nem teljes körűen):

 • 3x10 A nappaliról -> 3x16 A nappali + 3x16 vezérelt: terv nem szükséges (összesített áramérték 32 A+32 A+32 A)
 • 1x16 A nappaliról -> 3x32 A nappali: terv nem szükséges (összesített áramérték  32 A+32 A+32 A)
 • 3x16 A nappaliról -> 3x16 A nappali + 1x25 A vezérelt: terv szükséges (összesített áramérték_ 41 A(!) +16 A+16 A)
 • 1x20 A nappaliról -> 1x20 A nappali + 1x20 A vezérelt: ha a regisztrált vállalkozó a 345-ös nyomtatványon nyilatkozik, hogy a külön fázisról van ellátva a két mérő, akkor terv nem szükséges. ellenkező esetben tervet kérünk.

 

A korábbi szabály a fenti teljesítmény korlátok figyelembe vételével tovább él, mely szerint a csupán kismegszakító cseréjét igénylő bővítés esetén a meglévő, megfelelő állapotú mérőhely megtartható, ha azt nem kell a bővítés miatt átalakítani

Példák (nem teljes körűen):

 • 3x10 A nappaliról -> 3x16 A nappali bővítés esetén nem kell új mérőhely kialakítás, de
 • 1x16 A nappali egy fázisról, 3x32 A nappali három fázisra való áttérés esetén új mérőhely kialakítása szükséges

 

Az aktuális előírásoknak megfelelő új mérőhely kialakítás a régi mérőszekrény helyén is elfogadható, amennyiben az kielégíti a vonatkozó egyéb követelményeket (pl.: kezelhetőség, leolvashatóság, védettség… stb.).

 

Fentiek alapján az igények kiszolgálásához a regisztrált villanyszerelő által felelősen kitöltött 345. számú csatlakozó műszaki dokumentációt kérjük benyújtani.

FONTOS VÁLTOZÁS! A továbbiakban teljesítménynövelésnél 1* 25A alatti igény esetén is be kell nyújtani a 345 számú csatlakozó műszaki dokumentációt.”

Mérőhely felújítás egy felhasználó esetében, vagy egy éven túl kikapcsolt mérőhely ismételt ellátása (ha nincs teljesítményváltozás):

 • Nem kell tervet előzetesen bemutatni, elegendő a regisztrált villanyszerelő által felelősen kitöltött 345. számú csatlakozó műszaki dokumentáció.
 • Az aktuális előírásoknak megfelelő új mérőhely kialakítás a régi mérőszekrény helyén is elfogadható vagy a létesítési előírások betartása mellett lakáson belül áthelyezhető, amennyiben az kielégíti a vonatkozó egyéb követelményeket (pl.: kezelhetőség, leolvashatóság, védettség… stb.).

 

Méréstechnika és mérőellenőrzési osztály

 

Budapest, 2016. június 16.