Tájékoztatás az Elosztói Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek változásáról

2018-05-29

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7710/2018. számú határozatával jóváhagyta az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzletszabályzatának módosítását.

                                                      

A módosítást a jogszabályi változások átvezetése, szövegpontosítások és egyéb módosítási igények indokolták.

A módosítás kiemelten az alábbi részeket, tárgyköröket érintette:

•             jogszabályváltozás átvezetése, mely szerint az elosztói engedélyes az üzletszabályzat módosításáról összefoglalót küld elektronikus üzenetben azoknak a felhasználóknak, akiknek az elektronikus levélcíme a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében a rendelkezésére áll;

•             háztartási méretű kiserőmű csatlakoztatásának szabályai pontosításra, kiegészítésre kerültek;

•             a hálózathasználati szerződés számlatartozás esetén történő megkötésének szabályai pontosításra kerültek;

•             a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet fontosabb előírásai bekerültek az üzletszabályzatba;

•             pontosításra kerültek a közvilágítással kapcsolatos szabályok;

•             a versenyképesség javítása érdekében alkotott jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó eljárások, határidők, csatlakozási szabályok (díj változások) átvezetésre kerültek;

•             jogszabályváltozás miatt pontosításra kerültek a hálózathasználati szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek;

•             elosztói engedélyes által végzett egyéb tevékenységek és azok díjai.

Tájékoztatjuk, hogy az üzletszabályzat módosulásához kapcsolódóan 2018. június 23-tól változnak a hálózathasználati szerződés Általános Szerződési Feltételei.

A módosult dokumentumok elérhetőek honlapunkon.

A fent felsorolt változásokkal kapcsolatban Önnek teendője nincs, jelen levelünk csak tájékoztatásra szolgál.

 

Üdvözlettel:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 

 

Az alábbi elérhetőségen tudja letölteni a jelenleg aktuális Üzletszabályzatunkat honlapunkon, melyben szerepelnek a hálózatra kapcsolás műszaki feltételei!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 7710/2018. számú MEKH határozattal jóváhagyott elosztói üzletszabályzatának mellékletei c. fájlban