TÁJÉKOZTATÁS ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSÁRÓL

2023-02-09

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az MVM Émász Áramhálózati Kft. elosztói üzletszabályzatának 2022./1. számú módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a H 8013/2022. számú határozatával 2022. december 20.-án jóváhagyta. A jóváhagyott Üzletszabályzat 2022. december 21. napjától hatályos. Az üzletszabályzat aktuális teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban nyomtatott formában, vagy honlapunk alábbi linkjén keresztül tekintheti meg.

https://mvmemaszhalozat.hu/tarsasagunkrol/szabalyzatok/uzletszabalyzat

A módosítást a hazai jogszabályváltozások átvezetése, szöveg pontosítások és más módosítási igények indokolták. A jogszabály-módosítások egy része már a napi gyakorlatban bevezetésre került a jogszabály hatálybalépésekor, azonban az üzletszabályzat szövegében az átvezetés csak a Hivatal jóváhagyásával történt meg.
A módosítás főként az alábbiakra terjed ki:

Törzsszöveget érintő módosítások:
o Üzletszabályzat hatályának és tárgyának pontosítása (1.)

o Fogalmak pontosítása, bővítése (2.)

o Erőművek hálózati csatlakozási szerződésnek előkészítésére, létrejöttére vonatkozó szabályok pontosítása (6.2.2)

o Igénybejelentés, tájékoztatás fejezet pontosítása (6.3)

o Hálózati csatlakozási szerződés megszűnéses eseteinek pontosítása (6.6.4)

o Rendszerhasználó hálózathasználati szerződésszegéses eseteinek kibővítése a hozzájuk tartozó jogkövetkezményekkel együtt (7.10.2;
7.10.4.3)

o Szerződés nélküli vételezés tartalmának a hatályos jogszabály szerinti pontosítása (7.10.7)

o Rendszerhasználói pénzügyi biztosítékok bevezetése (7.13)

o Munkavédelmi feltételek feltételek pontosítása (8.3)

o Szüneteltetés előtti eljárásrend kibővítése (9.3.7; 9.3.8; 9.3.9)

o A kézbesítés szabályinak kiegészítése a scannelt aláírás használatának lehetőségével (10.)

o A csatlakozó vezeték védőcsőbe történő behúzásához szükséges behúzószálat a felhasználónak kell

biztosítani. (8.3; 11.1.1)

o Okosmérők kialakítására vonatkozó fejezet hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása (11.1.3)

o Közvilágítás esetén fizetendő alapdíjfizetés szabályainak pontosítása  (13.2)

Mellékletet érintő módosítások:
o A hálózaton végzendő előre tervezhető karbantartási, felújítási munkálatok értesítésének rendjének jogszabály szerinti  pontosítása (M3.  számú melléklet)

o Áramütés elleni védelem és betartandó jogszabályok, szabványok aktualizálása (M6. számú melléklet)

Függeléket érintő módosítások:
o Fiókirodák címe, nyitva tartásának frissítése (F1. számú függelék)

o Jogszabály által szabályozott és a nem VET és végrehajtási jogszabályai hatálya alá tartozó díjtételek frissítése (F3. számú
 függelék)

További esetleges kérdése esetén kérjük, forduljon bizalommal az MVM Émász Áramhálózati Kft. által működtetett Ügyfélszolgálatához (F1 függelék).

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

MVM Émász Áramhálózati Kft.