T” leágazással történő csatlakozás

2022-10-20

Tisztelt Partnerünk!

A OPUS TITÁSZ Zrt. kérésére továbbítom az alábbi tájékoztatást! Kérem, szíveskedjenek a lentiekben foglaltakat tudomásul venni és betartani!

  1. „T” leágazással történő csatlakozás esetén a csatlakozó főelosztóba helyezendő késes olvadóbiztosítót az ügyfélnek kell biztosítania!

Közcélú kábelhálózatról történő csatlakozás egyik lehetséges módja, nem bontható „T” leágazás, amely kábel leágazó összekötővel történik (MK5-1 Kisfeszültségű földkábel hálózatok).

Figyelembe kell venni, hogy a gerinc vagy leágazó kábel hibája a transzformátorállomásból induló kivezetés védelmének megszólalását idézi elő, amely a kivezetés hibátlan részéről táplált felhasználók kiesését is eredményezi. Fokozott ellátási biztonsági igény esetén ezt a megoldást kerülni kell.

A „T” leágazású csatlakozás leágazó gyűrűvel 4x25 mm2, 4x50 mm2 és 4x95(120) mm2 leágazó kábeles kötés készíthető, maximum 3x160 A terhelő áramig.

Ha a csatlakozó kábel „T” leágazással csatlakozik a közcélú kisfeszültségű kábelhálózathoz, – vagy a közcélú hálózat szabadvezetékkel létesült ugyan, de annak földkábeles hálózattá történő alakítása tervbe van véve, vagy vélelmezhetően tervbe lesz véve – akkor a földkábeles csatlakozóvezeték fogadására csatlakozó főelosztót kell kiépíteni. A csatlakozó főelosztót ilyen esetben az ingatlan telekhatárára – ha van, vagy lesz kerítés annak a vonalában – a közterületről akadálymentesen kezelhető kivitelben kell kialakítani. A csatlakozó főelosztó beépítése más esetekben és más szempontok miatt is szükséges lehet, ezt a továbbiakban még külön ismertetjük.

A csatlakozó főelosztóba szakaszolható biztosítóaljzat elhelyezése szükséges, melybe a felhasználó által biztosított gG/gL típusú késes olvadóbiztosítót kell elhelyezni.

Amennyiben a szóban forgó olvadóbiztosítókról az ügyfél nem gondoskodik, Társaságunk a 2022.11.01-től benyújtott készrejelentések esetében nem fogja tudni átvenni az elkészített mérőhelyet.

OPUS TITÁSZ Zrt.