Plombabontási jogosultság változással kapcsolatos kérdések

2016-12-22

Tisztelt Partnerünk!

2017. január 1. után az ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén bevezetendő plombabontási jogosultság változással kapcsolatban több kérdés érkezett Társaságunkhoz.

Az ELMŰ Hálózati Kft. az alábbi válaszokat adta.

  1. A 2016-ban beadott és folyamatban levő műszaki ügyek befejezését mennyiben határozza meg a plombabontással kapcsolatos mérőhely kiépítés új szabályozása?

Magát a már megkezdett munka befejezést élesen nem érinti a határdátum, de a munka megkezdését jelentő zárópecsét bontás bejelentését még 2016. évben meg kell tenni, mert az már a 2017.07.05.-én a MEE VET honlapján is meghirdettek szerint, 2017 évben nem tehető meg az Ajánlott szerelői feljogosítással nem rendelkezők számára.

Tájékoztatásunkat is azért tettük a MEE VET szervezetével együttműködve, hogy a regisztrált villanyszerelő vállalkozók ezt figyelembe vehessék.

’Fontos megjegyezni, hogy a 2017. január 1. időpontot követően csak és kizárólag az újonnan szervezett vizsgán sikeresen részt vett és az elosztói engedélyes társaságunkkal együttműködési megállapodást megkötő regisztrált villanyszerelők lesznek jogosultak zárópecsét bontással járó tevékenységet végezni az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén.’

Tehát a jelölt határ dátum után, már csak az ajánlott szerelői feljogosítással rendelkező szerelők élhetnek a zárópecsét bontás lehetőségével a meghatározott feltételek teljesítése esetén.

  1. Amennyiben a felhasználó a csatlakozó berendezés leszerelését kéri és a hálózati engedélyes munkatársai a csatlakozó berendezés részét képező mérőberendezéssel együtt eltávolítják a zárópecséteket, akkor ez lehetőséget teremt-e a regisztrált villanyszerelők számára, hogy mérőhely kivitelezést, felújítást végezzenek?

A válasz igen, ilyen felhasználói igény beadásának van elvi lehetősége, de az eltelt húsz évben erre nem alakult ki gyakorlat, mert a felhasználók nem igen éltek ilyen megkereséssel, azon egyszerű oknál fogva, hiszen ennek kiszolgálása legalább egy hét kiesést jelent az energia ellátásból. Minthogy erre eddig nem mutatkozott felhasználói igény, így ilyen kész szolgáltatási tevékenység, és díjtétel sincs üzletszabályzatunkban, de egyedi ajánlat alapján vélhetően kezelhető.

  1.  Aki a FAM vizsgát még nem tudta letenni, azok élhetnek-e zárópecsét bontási igénnyel addig, míg azt megszerzik.

Az érvényes FAM feljogosítás megléte az Ajánlott szerelő vállalkozó felelőssége minden olyan esetben ahol az szükséges. Olyan esetekben, ahol a munkakezdés előtt jól beláthatóan, nem áll elő FAM munka műveleti igény a munkavégzés során, mert a feszültségmentes állapot biztosítható, ott az ajánlott szerelői zárópecsét bontás meglátásunk szerint megkérhető, hiszen a FAM tevékenység arra az esetre tekintve nem kell a munka eredményes végbeviteléhez. A félre értés elkerülése végett azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a FAM feljogosítás megszerzése kiírás szerint elvárt, és számon kérhető.

 Mérőhely áthelyezést lehet végezni regisztrált villanyszerelőként 2017 után is, ha az új kiépített mérőhely, kiépítése során nem érinti a meglévő ellátást?

Igen. Ez tipizált mérőhely kialakítás esetén tulajdonképpen a csatlakozási pont áthelyezését jelenti, amelyet megrendelés esetén a hálózati engedélyes végez el, a mérőhely kivitelezési munka készre jelentését követően. Amennyiben az új mérőhely kialakítása valóban nem érinti a meglévő, üzemelő mérőhelyet, annak előzetes kiépítése megtehető regisztrált villanyszerelői feljogosítással is.

Ilyen esetekben az új mérőhely kialakítását továbbra is elvégezheti a regisztrált villanyszerelő, a csatlakozási pont áthelyezésre vonatkozó bejelentésre kapott műszaki-gazdasági tájékoztató előírásának figyelembe vételével.