Plombabontási jogosultság megszerzésének feltételei E.ON (Észak-dunántúli és Dél-dunántúli Áramhálózati zrt.) működési területén

2021-11-02

Tisztelt Partnerünk!

A plombabontási jogosultság megszerzéséhez az alábbi feltételek megléte szükséges az E.ON (Észak-dunántúli és Dél-dunántúli Áramhálózati zrt.) működési területén.

  1. Együttműködési megállapodás megkötése            

Az együttműködési megállapodást 2 pld-ban kitöltve, eredeti aláírás+cégbélyegzővel ellátva kérjük a következő címre megküldeni!!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. HTMO „RSZR” Soósné Kropp Tünde 7602 Pécs, Pf.: 85  

        Szkennelten is küldje be az együttműködési megállapodást e-mailben (partneraraminfo@eon.com), h a posta beérkezte alatt is fel tudjuk dolgozni!

  1. Kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsga megléte (vizsgát igazoló másolat) 2 évnél nem régebbi.

Amennyiben még nem volt ilyen képzésen, OKJ-s alapképzés.    

  1. Saját FAM eszközök meglétét igazoló dokumentumok:  

a csatolt Munkavédelmi ellenőrző lista kitöltése (csatoltan),

új eszközök esetén a beszerzést igazoló számla másolat,

egy évnél régebbi beszerzésű FAM eszközök esetén, az  éves bevizsgálást igazoló jegyzőkönyv másolat. 

FAM dokumentumok szkennelve a  kunyik.sandorne@meevet.hu  email-címre átküldhető!

Kérjük, az elküldött levelében, minden esetben feltüntetni szíveskedjen a regisztrációs számát (VETr…… ) a beazonosítás érdekében ! Köszönjük!

A bontási folyamat:

A felhasználó a munka elvégzését írásban, a 18_ZPB_1-3_02 számú, Igénybejelentés zárópecsétbontásra című nyomtatvány kitöltésével, írásban kérheti. A kitöltött nyomtatványt a felhasználó, vagy regisztrált vállalkozó megküldi az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-hez.

Jelenleg a személyes ügyfélszolgálati irodáink zárva tartanak, ezért az igénybejelentését szkennelten az araminfo@eon.hu email címre küldheti, illetve online felületen a www.bekapcsoljuk.eon.hu elérhetőségen, és telefonon is bejelentheti az általunk a jogosultság megadása után megküldött instrukciók alapján.

•             Bontási engedéllyel rendelkező regisztrált szerelő a teljesítményváltozás nyomtatvánnyal együtt, illetve mérőkorszerűsítés esetén telefonos bejelentéssel vagy külön álló nyomtatvánnyal a nyitás időpontja előtt jelezzen az ügyfélszolgálatunknál! A munkálatok elvégzése után a saját szerelőink lezárják a mérőhelyet. Amennyiben ez részünkről nem teljesül, jelentse be a telefonos ügyfélszolgálatra a hiánypótlást!

A leszedett plombákat a helyileg illetékes mérőlogisztikusnál (csatolt lista) kell leadni havi egyszeri gyakorisággal a plombabontási engedély másolatával, amin az átvételt igazolja a mérőlogisztikus.

•             Eljárás hibabejelentéskor, felhasználói tulajdonú méretlen vagy mért hálózati hiba esetén A hibaelhárítás, fogyasztói zavartatás megszüntetés kiemelt fontosságú ügykezelése érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a hibabejelentés rendelés alapján helyszínre érkező E.ON szerelő – amennyiben a regisztrált villanyszerelő is a helyszínen tartózkodik – eltávolítsa az egyedi nyilvántartású zárópecsétet. A rendelést - a megszokott módon - fogyasztói hibával kell visszajelenteni.

•   Saját szerelőink a zárópecsét eltávolítást a megszokott módon végzik, mérőhelyi adatlapon és dátummal ellátott fényképeken rögzíti. A mérőhelyi adatlapot a regisztrált szerelőnek is alá kell írnia.

•  Regisztrált villanyszerelő zárópecsét bontási igényét eljuttatja az ügyfélszolgálatra jelezve, hogy a zárópecsét bontási fent leírt körülmények között már megtörtént és a visszazárást igényli meg.

•  Amennyiben a regisztrált villanyszerelő a helyszínen nem jelenik meg, akkor a mérőhelyet a munka végeztével egyedi azonosítójú zárópecsétekkel szabályosan lezárva kell hátra hagyni.

Mellékletek: