Plombabontási engedély E.ON ellátási területén

2019-03-26

Tisztelt Partnerünk!
E.ON ellátási területén az alábbi dokumentumok szükségesek a plombabontáshoz.

1.      Együttműködési megállapodás megkötése             

Az együttműködési megállapodást 2 pld-ban kitöltve, eredeti aláírás+cégbélyegzővel ellátva kérjük a következő címre megküldeni!!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. „RSZR” Soósné Kropp Tünde 7602 Pécs, Pf.: 85  

2.      Kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsga megléte (vizsga igazoló másolat) 2 évnél nem régebbi      

3.        Saját FAM eszközök meglétét igazoló dokumentumok:                                                    

a csatolt Munkavédelmi ellenőrző lista kitöltése (csatoltan),

új eszközök esetén a beszerzést igazoló számla másolat,

egy évnél régebbi beszerzésű FAM eszközök esetén, az  éves bevizsgálást igazoló jegyzőkönyv másolat,     

az eszközökről készült fénykép.

FAM dokumentumok szkennelve e-mailben átküldhetőek!

Kérjük, a hozzánk küldött levelében, minden esetben feltüntetni szíveskedjen a regisztrációs számát (VETr…… ) a beazonosítás érdekében ! Köszönjük!

A bontási folyamat:

A felhasználó a munka elvégzését írásban, a 16_ZPB_1-3_01 számú, Igénybejelentés zárópecsétbontásra című nyomtatvány kitöltésével, írásban kérheti. A kitöltött nyomtatványt a felhasználó, vagy regisztrált vállalkozó megküldi az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-hez.

•                Telefonos megkeresés: Amennyiben telefonon jelzi a felhasználó az igényét, akkor tájékoztatni kell, hogy írásban vagy személyesen kérheti, valamint igénye esetén a nyomtatványt postázni illetve elektronikus úton el kell küldeni a felhasználó részére.

•             Személyes megkeresés: személyes ügyfélszolgálati irodában ki kell töltetni a 16_ZPB_1-3_01 nyomtatványt a felhasználóval,

•             Bontási engedéllyel rendelkező regisztrált szerelő a teljesítményváltozás nyomtatvánnyal együtt, illetve mérőkorszerűsítés esetén telefonos bejelentéssel vagy külön álló nyomtatvánnyal a nyitás időpontja előtt jelezzen az ügyfélszolgálatunknál! A munkálatok elvégzése után a saját szerelőink lezárják a mérőhelyet. Amennyiben ez részünkről nem teljesül, jelentse be a telefonos ügyfélszolgálatra a hiánypótlást!

A leszedett plombákat a helyileg illetékes mérőlogisztikusnál (csatolt lista) kell leadni havi egyszeri gyakorisággal a plombabontási engedély másolatával, amin az átvételt igazolja a mérőlogisztikus.

•             Eljárás hibabejelentéskor, felhasználói tulajdonú méretlen vagy mért hálózati hiba esetén A hibaelhárítás, fogyasztói zavartatás megszüntetés kiemelt fontosságú ügykezelése érdekében lehetőséget teremtünk arra, hogy a hibabejelentés rendelés alapján helyszínre érkező E.ON szerelő – amennyiben a regisztrált villanyszerelő is a helyszínen tartózkodik – eltávolítsa az egyedi nyilvántartású zárópecsétet. A rendelést - a megszokott módon - fogyasztói hibával kell visszajelenteni.

•   Saját szerelőink a zárópecsét eltávolítást a megszokott módon végzik, mérőhelyi adatlapon és dátummal ellátott fényképeken rögzíti. A mérőhelyi adatlapot a regisztrált szerelőnek is alá kell írnia.

•  Regisztrált villanyszerelő zárópecsét bontási igényét eljuttatja az ügyfélszolgálatra jelezve, hogy a zárópecsét bontási fent leírt körülmények között már megtörtént és a visszazárást igényli meg.

•  Amennyiben a regisztrált villanyszerelő a helyszínen nem jelenik meg, akkor a mérőhelyet a munka végeztével egyedi azonosítójú zárópecsétekkel szabályosan lezárva kell hátra hagyni.

Mellékletek:

E.ON Áramhálózati osztály