$.validate({ lang: 'hu' });

Műszaki okból kikapcsolt felhasználási helyek visszakapcsolása

2020-07-27

Tisztelt Partnerünk!
Az alábbiakban tájékoztatjuk az Elmű Hálózati Kft. és az Émász Hálózati kft. ellátási területén műszaki okból kikapcsolt felhasználási helyek visszakapcsolásáról.

Szabadvezetékes csatlakozóval ellátott családi házak műszaki okból történt leválasztása utáni a villanyszerelő vállalkozónak a következőket kell figyelembe vennie (tipikusan pl. tűzeset, vagy viharkár után a szolgáltató leválasztja a csatlakozó vezetéket a közcélú hálózatról, mert a mérőberendezésben történt sérülések miatt a villamos energia szolgáltatás nem biztosítható):

 • Ha a helyreállítási / felújítási munkák során a korábbi állapottal teljesen megegyező műszaki megoldás került kialakításra - nem kerül sor mérő vagy csatlakozó áthelyezésre, és nincs teljesítmény módosítás
  • a kivitelező által kiállított csatlakozó műszaki dokumentációval (345. sz. nyomtatvány) a fogyasztó vagy meghatalmazottja személyesen ügyfélszolgálati irodán jelentkezik
  • a csatlakozó műszaki dokumentáción fel kell tüntetni hogy káreset után a bekapcsoláshoz szükséges karbantartás / felújítás történt
  • a dokumentum alapján az ügyfélszolgálat egyeztetett időpontra felveszi a hálózatra kapcsolási munkát (csak belső infó: ilyenkor 114-es MISZ munkát vesznek fel)
  • munkavégzéskor a csatlakozó műszaki dokumentáció egy példányának a helyszínen kel lennie
  • írásos ügyintézés esetén az átfutási idő jelentősen hosszabb átfutási idővel kell számolni

egyéb feltételek:

 • ez az eljárás alkalmazható akkor is, ha a korábbi mérőhely helyén a jelenlegi előírásoknak megfelelő új mérőhely kerül kialakításra (felújítás)
 • ha a károsodott (leégett) mérőhely az épületen belül volt kialakítva, akkor a következő pont szerint kell eljárni
 • Ha a károsodott (leégett) mérőhely az épületen belül volt, vagy a helyreállítási / felújítási munkák során a korábbi állapottól eltérő műszaki megoldás került kialakításra – pl. az eredetitől eltérő helyre kerül a csatlakozó vagy a mérőhely, vagy a korábbihoz képest változik a mérők száma vagy a teljesítmény
  • igénybejelentés benyújtása szükséges, és az igénynek megfelelő folyamatot kell elindítani, a szerelési munkákat az aktuális előírások alapján kell elvégezni
  • az igénybejelentést a normál folyamatoknak megfelelően, az Elosztói üzletszabályzatnak megfelelően kell benyújtani, és az igénybejelentésben jelezni kell, hogy a felhasználási hely káreset miatt leválasztásra került a hálózatról
  • nem tipizált kialakításra tervet kell készíteni, és azt engedélyeztetni kell a területileg illetékes régióközpontban
  • ha idegen ingatlant keresztez a csatlakozó vezeték, és a tetőtartó vagy a falihorog helye akár minimális mértékben is változik, abban az esetben a csatlakozó műszaki dokumentáción a keresztezett ingatlan tulajdonosától is be kell szerezni a hozzájárulást

Telekkeresztezésre vonatkozó általános szabályok:

 • a telekkeresztezés esetén a csatlakozó műszaki dokumentációt kiállító kivitelező felelőssége a megfelelő műszaki megoldás kiválasztása és annak megfelelő dokumentálása!
 • idegen ingatlant keresztező új csatlakozás kialakítása esetén a kivitelezési munkákat csak akkor lehet megkezdeni, ha az érintett ingatlan tulajdonosától az írásos hozzájárulás rendelkezésre áll  
 • ha meglévő nyomvonal változása esetén a keresztezett ingatlan tulajdonosa nem adja meg az új hozzájárulást, akkor más műszaki megoldást kell választani, vagy az eredetivel teljesen megegyező helyre kell kialakítani a tetőtartót vagy a falihorgot
 • ha a csatlakozó műszaki dokumentáción nem szerepel a telekkeresztezésre vonatkozó hozzájárulás, akkor vita esetén a kivitelezőnek kell hitelt érdemlően (fotódokumentáció) igazolnia, hogy a korábbival teljesen azonos helyen alakította ki a tetőtartót / falihorgot
 • ha az eredeti helyen új tetőtartó, vagy falihorog kerül kialakításra, javasoljuk hogy a kialakítás előtti és utáni állapotról fotódokumentáció is készüljön – ezzel későbbi viták esetén a kivitelező bizonyítani tudja az azonos helyen történt kialakítást

Hálózat csatlakozási osztály