Miért fontos a felelősségbiztosítás?

2017-08-15

A törvény tiltja a jogellenes károkozást, vagyis aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A károkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Tehát, ha másnak kárt okozunk (vagy alkalmazottunk, alvállalkozónk), kötelesek vagyunk kifizetni az okozott kárt. Kivéve, ha rendelkezünk az adott esetre fedezetül szolgáló felelősségbiztosítással, hisz ez esetben a biztosítótársaság jótáll helyettünk.

Minden felelősségbiztosításra térülő kárnak három résztvevője van: a biztosító társaság (aki a kár kifizetésére a biztosítási szerződésben meghatározott esetekben, módon és mértékig garanciát vállal), a biztosított (akinek a károkozása esetére a garancia szól), valamint a károsult (akinek a kártérítés, sérelmi díj jár). A biztosító társaságok a felelősségi károkat a károkozás módja és minősége szerint több kategóriába sorolják, ezek általában a következők: vállalkozói felelősségi károk, szakmai felelősségi károk. Fontos továbbá a biztosítás területi hatálya, ez általában Magyarország, azaz az országhatáron belül okozott károkra kínál fedezetet, de sok esetben ez kiegészíthető az Európai Unió területére némi felárért.

A felelősségbiztosítási típusok általában:

  1. Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás: a harmadik személynek okozott dologi és személyi sérüléses kárt téríti meg. A dologi kár fogalmát tágan kell értelmezni, a pénz vagy értékpapír is dolognak számít. Harmadik személynek számít, akivel a vállalkozás nincs szerződéses kapcsolatban, tehát nem ügyfél, alvállalkozó, alkalmazott, vendég, vásárló.
  2. Épülethasználói felelősségbiztosítás: épülethasználói minőségben, egy épület karbantartásával, használatával kapcsolatosan harmadik személynek okozott dologi vagy személyi sérüléses kárt téríti meg.
  3. Bérlői felelősségbiztosítás: bérelek egy épületet (pl.: raktár, iroda), és a bérlemény a vállalkozás (pl.: alkalmazott) hibájából károsodik.
  4. Bérbeadói felelősségbiztosítás: a bérbe adott épületben a bérlő ott tárolt tulajdona a bérbeadónak felróhatóan sérül, vagy a bérleményben tartózkodó személy sérülést szenved a bérbeadónak felróhatóan.
  5. Munkáltatói felelősségbiztosítás: munkáltató által az alkalmazottnak okozott személyi és dologi kárt téríti meg, általában a munkahelyi balesetek ide tartoznak.
    (A TB visszaköveteli a cégtől az alkalmazott egészségügyi ellátásának költségét).

A biztosító fizeti meg a kárt a munkáltató helyett.

  1. Szolgáltatói felelősségbiztosítás: a szolgáltatás nyújtása alatt a szerződéses partnereknek okozott dologi vagy személyi sérülés kárt téríti meg. Szerződéses partner az ügyfél, a vendég, a megrendelő, a fogyasztó vagy bárki más, akinek a részére a szolgáltatást nyújtja a cég. Általában nem vagy külön díj ellenében terjed ki a szolgáltatás tárgyára!
  2. Termék felelősségbiztosítás: rendkívül hasonló a szolgáltatói felelősségbiztosításhoz. Itt a vállalkozás által gyártott termék okozta dologi, vagy személyi sérüléses kárt, és ezt térítik meg a fogyasztónak. Általában nem téríti magában a termékben keletkezett károkat.
  3. Szakmai felelősségbiztosítás: bizonyos tevékenységekre nem köthető szolgáltatói felelősségbiztosítás, helyette szakmai felelősségbiztosítást kell kötni, általában jogszabály írja elő.

Hogyan válasszak felelősségbiztosítást?

Kevés limit vagy túl magas önrész nehéz helyzetbe hozhat egy vállalkozást. Például több biztosító is ajánl alacsonyabb 3 vagy 5 M Ft-os limitet káreseményenként. Ezek gyakran kevésnek bizonyulhatnak. Egy nagy kár esetén akár csődbe is vihet egy céget a megítélt magas kártérítési összeg. A magasabb limitek általában csak kicsivel drágábbak, ezért nem érdemes kockáztatni egy vállalkozás sorsát. A limitet és az önrészt érdemes az árbevétellel arányosan megválasztani.

Az ügyfelek ma már sok esetben a felelősségbiztosítással rendelkező vállalkozóval kötnek megállapodást, mert a bírósági eljárás hosszú procedúra. A cégek, csak a megfelelő limiteket tartalmazó biztosítási kötvény bemutatása után szerződnek a vállalkozókkal.

A törvénynek megfelelő felelősségbiztosítást kössön partnerünknél!
 

A GP Consulting Kft. a magyar biztosításközvetítői szektor egyik piacvezető többes ügynök cége. Már több mint 70 000 ügyfél választotta társaságukat.

Kiemelkedő kompetenciákkal rendelkeznek az alábbi területeken: villanyszerelési kockázatok, érintésvédelmi felülvizsgálatokkal kapcsolatos kockázatok, vezető tisztségviselői felelősség biztosítások, elektrotechnikai műszerbiztosítások stb.
                Tevékenységük magába foglalja: díjmentes kockázatfelmérést és biztosítási tanácsadást, biztosítási szerződések megkötésének előkészítését, biztosítási szerződésekkel kapcsolatos adminisztrációt és a meglévő biztosítási szerződések aktualizálását.

Elérhetőség:

Kun Gáborné GP Consulting Kft. területi igazgató

Telefonszám: +36 20 977 7117 vagy +36 30 2491653

E-mai: gaborne.kun@gpconsulting.hu