Kormányzati intézkedések az energiahatékonyság javítására

2017-01-18

Az energia hatékony felhasználás és a felesleges pazarló tevékenységek kiszűrése mindenki számára fontos elsősorban a környezetünk és a jövőnk megóvása érdekében. Az energiahatékonyságról az Unió elfogadta a 2012/27/EU irányelvét. Ennek a hazai jogba történő átültetése volt a 2015.LVII. törvény az Energiahatékonyságról. Ez a törvény alapvetően a vállalkozások számára határozott meg irányelveket és feladatokat. Egyes vállalkozások számára ajánlotta, míg vállalkozások számára kötelezővé tette az energetikai átvilágítást, azaz az energetikai auditot.

Ez a vizsgálat kötelező érvénnyel eddig csak az un. nagyvállalatok számára volt fontos. Itt két lehetőség volt. Négy évenként elvégeztetni az energetikai auditot, vagy bevezetni az ISO 50001 irányítási rendszert. Ettől a 2016. CXXXVIII. törvény tovább lépett és bizonyos éves energia felhasználás felett vállalkozásoknak kötelező érvénnyel előírta az energia felhasználással történő törődést. Ez a törődés azt jelenti, hogy energetikai szakreferenseket kell foglalkoztatni.

A korábbi nagyvállalatokra vonatkozó rendelkezés éves árbevételhez, vagy alkalmazotti létszámhoz kötötte az auditálási kötelezettséget. Az energetikai szakreferensek alkalmazását viszont éves energia felhasználáshoz kötötte. Amennyiben az éves áramfelhasználás eléri a 400.000 kWh villamos energia, vagy 100.000 m3 földgáz, vagy 3.400 GJ hőmennyiséget, akkor életbe lép a rendelkezés.

Mi a szakreferens konkrét feladata? Az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése. Energiahatékonysági javaslatokat dolgoz ki a vállalkozások menedzsmentjei részére. Gondoskodik az elért energiamegtakarítás kimutatásáról. Havi jelentést készít tevékenységéről, tárgyhavi energiafogyasztás mértékéről és annak értékeléséről a fejlesztések, egyéb körülmények tükrében. Éves jelentést készít, amit a vállalkozás honlapján közzétesz. A vállalkozás a MEKH felé évente bejelenti éves fogyasztását és a fejlesztésekkel megvalósult megtakarítást. Ennek elmulasztása esetén a MEKH 1 millió Ft bírsággal sújtja a vállalkozást.

KI lehet szakreferens? A szakreferens a jogszabályban meghatározott képzettséggel, vizsgával és regisztrációval rendelkező személy vagy társaság lehet. A vonatkozó rendelet értelmében a szakreferens a meghatározott feltételekkel rendelkező és az adott vállalkozástól munkajogilag függetlennek kell lennie. A vállalkozásoknak az energetikai szakreferensi megbízást 30 napon belül a MEKH felé be kell jelenteni. A bejelentés 2017. június 30-ig bírság nélkül megtehető. Ezután a bírság mértéke 200.000 Ft – 2.000.000 Ft között lehet és többször is kiszabható azokkal a vállalkozásokkal szemben, akik nem tesznek eleget a jogszabályi követelményeknek.

Miért volt szükség a jogszabályi szigorításokra? Az Uniós előírások ránk is kötelezőek. A EED 7. cikk a tagállamok számára évi 1,5 % végső energia megtakarítást határozott meg a végfelhasználóknál. 2020-ig az előírt halmozott megtakarítás 154,059 PJ a végfelhasználóknál. Ennek teljesítése csak a széles rétegek bevonásával lehetséges.

Lesznek ennek pozitív hozadékai is. 2017. január 1-je után végzett energiahatékonyságot javító beruházás esetén az üzembe helyezést követő 5 évig a vállalkozás adókedvezményben részesül. Az adókedvezmény mértéke a beruházás elszámolható költségeinek 30 %-a, de legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő összeg. Elszámolható költség lehet az energiahatékonysági célt szolgáló technológiai, épületgépészeti berendezés, épületszigetelés költsége, illetve a megvásárolni tervezett berendezés helyett az energiahatékonyabb berendezés többlet költsége.

Amennyiben az energetikai szakreferensekre vonatkozó jogszabály az Ön vállalkozását is érinti, keressen bennünket. Energetikai tapasztalattal rendelkező munkatársak tudják segíteni munkájukat akár konkrét tanáccsal is.

 

MEE-VET Energiahatékonysági tagozat

e-mail: eurendszeruauditor@gmail.com