$.validate({ lang: 'hu' });

GINOP pályázat

2020-03-17

Tisztelt Partnerünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy társaságunk 2020. március 1-vel elindította a GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektet, melynek célja az elektronikus ügyintézés elterjesztése, gyakorlatba való ültetése.

GINOP-5.3.5-18

Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus MEE VET projekt

A munka jövője az energetikai szektorban dolgozó, regisztrált villanyszerelők számára (kiemelt hangsúlyt fektetve a technológiai fejlődésre, a folyamatok automatizációjára és digitalizációjára. Valamint a különféle készséggel rendelkező, eltérő korosztályba tartozó munkavállalókra és a globális változásokra)

Országosan egyre nagyobb gondokat okoz a gazdaság számára, a rendelkezésre álló munkaerő hiánya. A foglalkoztatók nagy része folyamatosan komoly munkaerőhiánnyal küzd, melynek fő oka a munkavállalók nehézkes integrációja a munkaszervezetekbe. Másik számottevő problémát jelent a munkavégzéshez szükséges elektronikus eszközök használata.

Ezen nehézségek azon regisztrált villanyszerelők körében is megfigyelhetők, akik egyrészt fogyasztásmérő helyeket létesítenek, bővítenek, másrészt villanyt szerelnek vagy hálózatokat építenek ki. Ezen szakemberek mindennapos kapcsolatban állnak a közműszolgáltatók fejlett ügyfélszolgálataival. Ám az elektronikus ügyintézés adta előnyöket sem a lakosság, sem a rendszerüzemeltetők nem tudják teljes mértékben kihasználni, számos villanyszerelőnek problémát jelent az internet és okos eszköz használata. A folyamat 3 szereplőjének, melyek az energia felhasználók, a villanyszerelők és az energiaszolgáltatók, egységes és összehangolt adminisztratív ügyintézési rendszerére volna szükség, annak érdekében, hogy a lakosság számára gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést lehessen biztosítani.

Ennek érdekében a projekt kitűzött céljai közé tartozik a regisztrált villanyszerelők munkájához szükséges naprakész információk (mint pl. műszaki, technológiai és szabvány ismeretek) digitális formában történő újragondolása és a lehetséges elektronikus csatornák felmérése, felkutatása és kiépítése. Emellett a projekt megvalósulása esetén akár külső helyszínen is azonnali, és aktuális információk állnának majd mind a regisztrált villanyszerelők, mind a lakosság rendelkezésére.

A projekt kiemelt célja a villanyszerelőket megtanítani a fejlett, korszerű, elektronikus ügyintézési módszerek és eszközök használatára, hiszen naprakész információt csak digitális elérhetőséggel lehet teljes körűen biztosítani a villanyszerelők részére. Melynek eredményeképp:

 • produktív villanyszerelői kapacitás szabadítható fel
 • csökken az ügyintézési idő
 • növekszik a vendég elégedettség

A projekt megvalósításának főbb szakmai feladatai és tervezett ütemezésük:

 • Projektindítás: 2020. március 1.
 • Kérdőívek összeállítása és feldolgozása: 2020. március folyamán
 • Az online kommunikáció előnyeinek iparág és szakma specifikus felmérése és kutatása, a legjobb gyakorlatok összegyűjtése: 2020. május
 • Oktatási módszertanok és megoldások kidolgozása, személyes iskolarendszerű és online: 2020. szeptember
 • Pilot csoport kiválasztása, oktatása, személyesen és online: 2020. szeptember-október folyamán
 • Oktatási tematika és módszertan véglegesítése: 2020. december
 • Az eredmények összefoglalása, publikálása és ismeretek átadása: 2021. január
 • Internetes felület kialakítása az online kommunikáció előnyeiről: 2021. február

Tisztelt Partnereink! A közeljövőben megkeressük Önöket egy kérdőív kitöltésével, kérjük támogató együttműködésüket a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Köszönettel:

Kovács László

MEE VET elnök