Egységes minősített szerelői rendszer indulása az E.ON áramhálózati DSO-k területén

2023-07-21

Egységes minősített szerelői rendszer indulása az E.ON áramhálózati DSO-k területén

Örömmel adunk hírt az egységes Minősített szerelői rendszer 2023. július 1-jei indulásáról, amely alapjaiban épít a korábbi E.ON partneri rendszerre és az ELMŰ ajánlott szerelői rendszerre (ASZR) is. Az új megnevezés célja, hogy ez által is erősítsük az új pályázati rendszerben részt vevő szerelők iránti bizalmat, akik a MEEVET megújult szerelői ajánló oldalára is fel fognak kerülni.


Előzmények

Az országban bekövetkezett tulajdonosi változások hatásai az E.ON Hungária Csoport, és az ELMŰ – ÉMÁSZ által üzemeltetett zárópecsétbontási rendszereket is jelentős mértékben érintették. Ez az átrendeződés indukálta a plombabontási rendszerek harmonizációjának igényét, melynek irányelveit már 2021 végén kijelöltük, majd ezután kidolgoztuk a közös rendszer működési alapjait és megterveztük az átállást. Ezzel párhuzamosan a piac a meglévő zárópecsétbontási rendszerek jogfolytonos üzemeltetését is megkövetelte. 

Új pályázat

Az új minősített szerelői feljogosítási rendszer pályázati dokumentációja 2023 január végénKép előnézeti link publikálták a MEE-VET honlapján, mindhárom E.ON elosztói engedélyezési területre (EED, EDE, EEL), amely egy E.ON DSO-k vonatkozásában átjárható keretrendszert biztosít a zárópecsétbontás vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az új minősített szerelői rendszer bevezetésével a feltételeket teljesítő regisztrált szerelők mindhárom elosztó területén végezhetnek plombabontási tevékenységet.

A módosítás a MEEVET által kiadott regisztrált szerelői tevékenységet (VETr azonosítókat) nem érinti, viszont a minősített szerelői pályázat benyújtásának alapfeltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek érvényes regisztrált szerelői jogosultsággal.

 

Az új minősített szerelői rendszer tagjai kizárólag azok lehetnek, akik:

  • a pályázati űrlapot kitöltötték, valamint azt a MEEVET honlapján a megjelölt felületen beküldték,
  • az E.ON elosztói engedélyesei által szerveztett oktatáson részt vettek, és a vonatkozó vizsgaelvárást sikeresen teljesítették,
  • az érvényes FAM végzettség, és a bevizsgált FAM eszközök meglétét hitelt érdemlő módon igazolták.
  • Azon pályázók, akik rendelkeztek aktív Ajánlott Szerelői minősítéssel, az ELMŰ Hálózati Kft. területén mentesültek az oktatás és vizsgáztatás alól. Részükre folyamatos jogosultság mellett a zárópecsétbontás bejelentésének menetében nem lesz változás.


Az oktatásokat igény szerinti sűrűséggel - Budapesten, Győrben és Pécsen, továbbá online - szerveztük. A fél év alatt összesen 16 alkalommal, közel ezer főt részesítettünk képzésben, melyből 30% sikertelenül végződött. Számukra pótvizsga lehetőségét biztosítottuk, és azoknak, akik ezen sem teljesítették az elvárásokat, szeptemberben még egy alkalmat szervezünk.

A képzések, vizsgáztatások tapasztalatai

A vizsgakérdések az oktatáson elhangzott tananyag tartalmára épültek. Aki a képzés során az előadásokat figyelmesen végig hallgatta és a szükség szerinti tisztázó kérdéseket feltette, az megfelelő válaszokkal sikeresen teljesíthetett. A sikertelen vizsgák hátterében többnyire az alap tudásszint hiánya, illetve a figyelmetlenség, vagy a hibásan értelmezett kérdések álltak.

Tapasztaltuk, hogy az E.ON elosztói engedélyesek és az MVM közötti határfelület és területi tagolódás még mindig sokak számára nem egyértelmű. A zárópecsétek fajtáinak felismerése, azok eltávolításának eljárásrendje (telefonos plombabontás bejelentésének menete), működési-műszaki fogalmak ismerete (pl. ASZR, tulajdonjogi határ, stb.) tartoztak még a gyakori hibás válaszok közé.

Az is megállapítható általánosságban, hogy a személyes képzések hatékonyabb vizsga teljesítést eredményeztek, míg az online vizsgák közel 50%-os sikertelenséget hoztak.

Új minősítések kiosztása

A zárópecsétbontási jogosultságok nyilvántartásánál azoknak a regisztrált szerelőknek, akik 2023 januárjáig rendelkeztek ELMŰ területén ASZR jogosultsággal, megmaradnak az azonosító kódjaik, amivel a plombabontással járó engedélyezési igényeiket intézhetik. Akik új belépőként jelentkeztek, azok számára az "ASZR" előtag megmarad, azonban új azonosítókat, valamint PIN kódokat osztunk ki 2023. július 1-jétől. 

Az új belépőknek az ügyintézés menetéről és esetleges változásairól 2023. július 1-je után küldünk ki tájékoztatást.

Az aktív E.ON Partneri megállapodások és ELMŰ ASZR minősítések 2023. június 30-án hatályukat vesztik, és az új pályázati feltételeknek megfelelt regisztrált szerelők az új egységes minősített szerelői rendszer keretei között végezhetik a továbbiakban a tevékenységüket. 

A pályázati lehetőség meghirdetésével egyidejűleg a Regisztrált szerelői kapcsolattartók elérhetősége is módosult: regisztrált szerelői kapcsolattartási céllal a partneraraminfo@eon.com postafiókon, illetve a +36 30-706-1335 telefonszámon fogadjuk a hívásokat.

Méréstechnikai és energiaellenőrzési osztály