E.ON Partner áram info: Regisztrált villanyszerelők általi minőségi munkavégzés feltételei

2021-04-28

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy az E.ON területén, a már 3 éve bevezetésre került eljárásunknak köszönhetően, a hálózatra csatlakoztatás során feltárt műszaki hiányosságok  száma nagy mértékben csökkent.

Tapasztalataink szerint az utóbbi időben,  a mérőhelyi munkák szakszerű kivitelezésére nagyobb hangsúlyt fektetnek a regisztrált villanyszerelők.

 

Minden esetben írásbeli visszajelzést adunk az észlelt eltérésekről a regisztrált villanyszerelők számára, illetve ügyfeleinknek, ezzel is felhívjuk a figyelmet az esetlegesen előforduló, szakszerűtlen kivitelezésre.

 

Célunk a szakmai megfelelőség szinten tartása mellett az, hogy közös párbeszéd által elősegítsük a minőségi munkavégzéshez szükséges kiszolgálás feltételeit!

 

Az eljárásrendünk működési kereteit  a MEEVET által kiadott „etikai kódex”-ben foglaltak határozták meg.

A jelenlegi „pandémia” alatti időszak miatt alkalmaztuk az elektronikus úton történő kiértesítéseket, ezzel is meggyorsítva az ügyintézés kezelését a megfelelő tényeken alapuló dokumentumok csatolásával.

 

Etikai vizsgálat kezdeményezésére, általában az alábbiak miatt kerül sor:

 

 • Az igény beadásakor, a bekapcsolás időpontjában, még nincs kész a fogyasztásmérőhely          A legsúlyosabb mulasztások és vétségek közé tartó esetek.
 • Mérőszekrény nincs a megfelelő helyen kiépítve,
 • Mért, és méretlen fővezeték keresztmetszete nem megfelelő,
 • PEN szétválasztás hiányzik,
 • Nincs földelő
 • Földkábel védőcsöve, nem megfelelően kerül kiválasztásra
 • Csatlakozó főelosztó beépítése elmarad, vagy kialakítása nem szakszerű
 • Tetőtartó kialakítása nem felel meg a vonatkozó követelményeknek
 • Meghatalmazott regisztrált szerelő, az egyeztetett átvételi időpontban nem tartózkodik a felhasználási helyen
 • Nincs közcélú hálózat a felhasználási hely közelében, illetve a meglévő hálózat teljesítménye nem alkalmas a fogyasztói igény kielégítésére.             Amennyiben egyértelműen nem eldönthető a  megfelelőség, javasolt az előzetes igény elindítása.

 

A felsorolt rendellenességek mellett nem mehetünk el javító intézkedések nélkül, ezért megelőző intézkedésként ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket a szakszerű munkavégzés fontosságára.

Nem a szankcionálások növelése, hanem a szakszerűtlen kivitelezések minimalizálása a célunk!

 

Egyedi műszaki jellegű kérdéseikkel forduljanak a helyi üzemi kapcsolattartó munkatársaink (ügyfélszolgálati regszerelői vonal:+36 96 616 360, illetve a partneraraminfo@eon.com elérhetőségünk) felé.

 

Ügyfélszolgálati terület által jelezett hiányosságok:

 

 • A regisztrált szerelői meghatalmazás hiánytalan kitöltése.

       Több esetben elmarad a teljeskörű kitöltés és a fogyasztási hely címe sem kerül feltüntetésre.

       Ebben az esetben telefonon az igénylőt (nem a regisztrált szerelőt) felhívjuk és amennyiben a hiányzó adatokat pótolni tudja az igény indítható, a szerződés kizárólag a szerződő félnek küldhető ki!

 

 • Előzőleg leadott igénybejelentés módosításához szükséges adatok közlése, és általános meghatalmazás az előzőleg benyújtott igénybejelentés törléséhez.

        pl.: 2021.01.01-én beadva 1*25A új igényà2021.01.02-án az ügyfél szól, hogy mégse annyi kell, hanem csak 1*20A.

        Ebben az esetben az igénybejelentés módosításához nem elég a regisztrált szerelői meghatalmazás, hanem általános meghatalmazás szükséges + a módosításhoz szükséges adatok.

 

 • Új igénybejelentés mellé benyújtott tulajdonosi hozzájáruláson a tulajdoni lapon feltüntetett  tulajdonos/tulajdonosok személy/személyeknek adatai és aláírásának szükséges szerepelni

 

 • Egy helyrajziszámon, csak abban az esetben lehet második mérőhelyet kialakítani, ha egyazon ingatlanon belül több felhasználási hely kerül kialakításra.

         Ennek feltétele, hogy a közös tulajdonban lévő ingatlan használatára önálló használati jogot alapítsanak. Az okirat mellé szükséges a RÁT nyilatkozat is a kötelező benyújtandó iratokon kívül.

 

 • egyéb hiányosságok:
  • kereskedelmi befogadó nyilatkozat (abban az esetben is szükséges ha az igénylő az MVM Next-től kapja az áramszámláját és eddig nem volt vezérelt külön mérésé és most azt igényel!)
  • Profilba sorolási kérdőív, egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak esetében
  • társasházi alapító okirat
  • tulajdoni lap összes oldala
  • mérési terv aláírt első oldala

 

 • Igénybejelentő nyomtatványok kitöltésekor a valós adatokat közlése, az adatpontosság/ adathelyesség  ellenőrzése szükséges.

 

Egyéb említésre méltó eset:

 • Regisztrált szerelő más kivitelezői jogosultsággal nem rendelkező villanyszerelőnek tölti ki azigénybejelentő nyilatkozatot. Amennyiben beigazolódik, úgy az etikai kódexben foglaltak szerint járunk el!

 

 

Adatváltozás a társasházi újbekapcsolás során egyeztetett vezetők elérhetőségében!

 

Iroda

Vezető neve

Telefonszám

 E-mail címek

Debrecen

Kis Mariann

30/6269248

mariann.kis@eon-hungaria.com

Dunaújváros, Székesfehérvár

Dr. Paszternákné Filus Erzsébet

30/3783364

erzsebet.ildiko.paszternakne.filus@eon-hungaria.com

Győr, Sopron

Bedőcs Krisztián Ferenc

30/5068627

krisztian.bedocs@eon-hungaria.com

Kaposvár

Géciné Horváth Zsuzsanna

30/3783951

zsuzsa.horvath@eon-hungaria.com

Nagykanizsa, Zalaegerszeg

Dobosné Andrasek Szilvia

30/5665003

sz.andrasek.dobosne@eon-hungaria.com

Nyíregyháza

Müller Attila

30/7905311

attila.muller@eon-hungaria.com

Pécs

Majorné Maretics Kornélia

30/3783977

kornelia.majorne@eon-hungaria.com

Szekszárd

Árvai Éva

30/3783352

eva.arvai@eon-hungaria.com

Szolnok

Pálinkás Éva

30/3782915

eva.palinkas@eon-hungaria.com

Szombathely

Janzsó Szilárd

30/2512244

szilard.janzso@eon-hungaria.com

Tatabánya

Hajdu Erika.

30/3642387

erika.hajdu@eon-hungaria.com

Veszprém

Tremmer Ildikó

30/7914458

ildiko.tremmer@eon-hungaria.com

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK:

 

E.ON

Regisztrált szerelői témák

MEEVET

Regisztráció, képzések, adatnyilvántartás

E.ON Ügyfélszolgálat

igény bejelentés (on-line), szerződés kötés, csatlakozási díjtételek

 

Technológiai kérdések

partneraraminfo@eon.com

E-mailben:

kunyik.sandorne@meevet.hu

 

E-mailben:

araminfo@eon.hu

 

Plombabontási jogosultság, hírlevelek,

RSZ üzemeltetés

 

+36 30 706 1335

Hívható:

munkanapokon 7.00 - 15.00

 

+36 20 617 0172

 

+36 96 616 360