E.ON Partner áram info: Egyetemes villamosenergia szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre - Társasházi új bekapcsolás igények kezelése - Kosaras autók igénybevételének jelzése

2022-10-18
Tisztelt Partnerünk!
 
1. 2022. augusztus 1-től megváltozott az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. 
 
Mi változik az új bekapcsolás során? 
 
 

Nem magánszemély/nem lakossági fogyasztó esetén minden leadott új igénybejelentéshez és ideiglenes bekapcsoláshoz csatolni kell a mellékelt nyomtatványt (az online felületen bármelyik melléklet mellé/helyére feltölthető), melynek a 3.8-as pontjában kell a fogyasztónak nyilatkoznia. A nyomtatvány megtalálható a www.eon.hu weboldalon is Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés néven. A nyomtatványt ETI, EDE és EED területen is kérjük csatolni.

 

A nyomtatvány alábbi pontjait kötelező töltenie az ügyfélnek. A dokumentum kitöltésére és aláírására a regisztrált szerelői meghatalmazás NEM érvényes.

Ha az ebben a pontban szereplő feltételek közül a fogyasztó egyiknek sem felel meg, úgy kereskedelmi szerződés megkötése szükséges és a kereskedőtől kapott befogadó nyilatkozatot csatolja/küldje el részünkre a folyamat indítása miatt.


2. A 217/2022. (VI.17.) Kormány rendelet értelmében az alábbi változás kerül bevezetésre a társasház igénybejelentéssel kapcsolatban:

2. § (1) A Vet. 50. § (3) bekezdésétől eltérően, 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági fogyasztó,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXXIV. törvény) 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó jogosult…………….

 

Ezen rendelet alapján minden új építésű társasház esetében, ahol nem lakossági fogyasztó nevére kerül a szerződés illetve a össz teljesítmény meghaladja a 189 A (minden szerződés is vizsgálatra kerül, mely jelenleg a kis-és középvállalkozás nevén van) , a felhasználási helyek tekintetében kereskedelmi befogadó nyilatkozatot csatolni szükséges.

 

Abban az esetben amennyiben a társasházban áramváltós mérő  3x80 A-t (azaz 240 A-t) meghaladó igénybejelentés lesz, úgy a „A” jelű nyomtatványt csatolni szükséges a bekapcsoljuk.eon.hu felületre. Kiemelten fontos, hogy ezen nyomtatvány 5 pontja kitöltésre kerüljön (fordulónap, lekötött teljesítmény).   

 

 


 

3. Kosaras gépjármű szükségességének eldöntése

  1. Kosaras gépjármű akkor szükséges, ha
  • munkavédelmi szempontból kétséges a támasztó létra használata (pl. a létra nem stabil és a szerelőpár mellett + egy embernek kellene felügyelni);
  • a csatlakozás 5 m-nél magasabban lévő tetőtartóra, falitartóra történik;
  • az oszlop nem mászható (pl. régi korhadt faoszlop, kerítésbe épített nehezen hozzáférhető oszlop, gyengeáramú kábeleket tartalmazó oszlop, vagy virágtartókkal körbeépített oszlop esetén).
  1. Amennyiben a csatlakozóvezeték tetőtartóra, falitartóra történő rögzítéséhez az a) pontban említettek miatt kosaras gépjárműre lenne szükség, de a munkavégzés helyét a kosaras gépjárművel nem lehet megközelíteni, akkor a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet d) pontja szerint kell eljárni.

„magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: az 1 méternél nagyobb szintkülönbségen – kivéve, ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és ergonómiai követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért egyedi kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges;”

A kockázatmegelőző intézkedések meghatározásához és elvégzéséhez adott esetben, arra jogosult szakember bevonására lehet szükség (pl. szakági tervező(k), munkavédelmi szakember, stb.).

Minden esetben, amikor oszlopra kellene mászni, kérje a reg.szer a kosaras autót. Az azonban nagyon fontos lenne, hogy jól ítéljék meg és jelöljék is, hogy az autó valóban megtudja közelíteni a munkavégzés helyét vagy sem!

 

Társasházi új bekapcsolás igények kezelése

Villamosenergia-vásárlás egyetemes szolgáltatói igénybejelentés

Társasház új bekapcsolás-Településnév-Utca-Házszám

 

Üdvözlettel,

E.ON