E.ON ellátási területén új díjszabások - Ügyfélcsere - Smart mérők beépítése

2021-02-08

Tisztelt Partnerünk!

Okos mérés általános tájékoztató

  1. Értesíteni szeretnénk az E.ON ellátási területén  a hálózati elosztó által díj ellenében végzett egyéb szolgáltatásokról és az azokhoz kapcsolódó 2021. február 1-től hatályos díjakról.

A hatályos díjak alakulásáról részletesen a mellékelt csatolmányban olvashat.

  1. Ügyfélcsere bejelentésnél amennyiben a mérő és a csatlakozó a helyszínen van a következő eljárásrend vonatkozik:

( Abban az esetben ha szerződő fél egyoldalú szerződést bont és az új ügyfél nem jelentkezik 3 hónapon belül szerződés kötésre , vagy a felhasználó hátralék miatti kikapcsolásra került, és időközben azaz 3 hónapon túl az új ügyfél szerződés kötésre jelentkezik. )

Az ügyfélváltozás bejelentő nyomtatvány mellé a regisztrált szerelő hegyszíni felülvizsgálat utáni készre jelentő nyilatkozata szükséges. Ezen igazolással igazolja, hogy a felhasználási hely műszakilag megfelelő

  1. A tavalyi évi VET-VHR ágazati szabályozás alapján az alábbi szegmensekben köteles az elosztóhálózati engedélyes smart/okos mérő szereléseket végezni.

Az elosztói engedélyes kötelezettségei:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásai alapján az elosztó köteles okosmérőt felszerelni a kisfeszültségen 3 × 80 Amper és az alatti csatlakozással rendelkező felhasználó részére:

  • ha a felhasználási hely teljesítménye - új felhasználási hely új csatlakozása, vagy a felhasználási hely teljesítménybővítése esetén - eléri vagy meghaladja a 3 × 32 A-t, (előzőleg kiadott szabályozás alapján 2020.10.28-tól)
  • direkt mérés esetén, ha a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül csatlakoztatásra a villamosenergia-hálózatra, vagy a háztartási méretű kiserőmű esetében a fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejár,
  • ha a felhasználási helynek villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva.

2021.02.01-től elindultak  azon mérőcserék, ahol a felhasználási helynek villamos energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva.

- Ezen mérőcseréket külsős vállalkozói szerelők végzik.

- A felhasználók kiértesítése a lejárt hitelesítésű mérőcsere folyamat szerint zajlik,tértivevényes levélben megadott időpontban.

 

Az általános ügyféltájékoztatás az alábbi oldalon elérhető:

www.eon.hu/okosmeres

  1. Végül, a 2021.01.29-én kiküldött levelünkben az  irodavezetői táblázatából hiányoztak az e-mail címek, amit most pótlólag elküldünk.

Téma: Amennyiben a bekapcsoljuk.eon.hu  oldalról visszaigazoló válaszlevelet küldünk Önnek. A válaszlevelet továbbítva az alábbi dokumentumokat lehet küldeni a beruházás fogyasztási hely címéhez tartozó ügyfélszolgálati iroda vezetőjének e-mail címére (lenti lista):

  • D jelű nyomtatvány – meghatalmazás az E.ON regisztrált szerelők részére – ide kérjük csatolni amennyiben a beadott igények különböző felhasználói névre készültek
  • jóváhagyott mérési terv első oldala,

Irodavezetők

Vezető neve

Telefonszám

 E-mail címek

EEE-mailDebrecen

Kis Mariann

30/6269248

mariann.kis@eon-hungaria.com

Dunaújváros; Székesfehérvár

Dr. Paszternákné Filus Erzsébet

30/3783364

erzsebet.ildiko.paszternakne.filus@eon-hungaria.com

Győr; Sopron

Horváth Balázs

30/5068627

balazs.horvath1@eon-hungaria.com

Kaposvár

Géciné Horváth Zsuzsanna

30/3783951

zsuzsa.horvath@eon-hungaria.com

Nagykanizsa; Zalaegerszeg

Dobosné Andrasek Szilvia

30/5665003

sz.andrasek.dobosne@eon-hungaria.com

Nyíregyháza

Müller Attila

30/7905311

attila.muller@eon-hungaria.com

Pécs

Majorné Maretics Kornélia

30/3783977

kornelia.majorne@eon-hungaria.com

Szekszárd

Árvai Éva

30/3783352

eva.arvai@eon-hungaria.com

Szolnok

Pálinkás Éva

30/3782915

eva.palinkas@eon-hungaria.com

Szombathely

Janzsó Szilárd

30/2512244

szilard.janzso@eon-hungaria.com

Tatabánya

Horváth Balázs

30/5068627

balazs.horvath1@eon-hungaria.com

Veszprém

Tremmer Ildikó

30/7914458

ildiko.tremmer@eon-hungaria.com

Köszönjük szíves együttműködésüket!