$.validate({ lang: 'hu' });

Bekapcsoljuk EON.hu on-line igénybejelentés használata

2019-10-21

Tisztelt Partnerünk!

Társasházi teljesítménybővítés esetén az igénybejelentő benyújtásakor továbbra is kérjük a közös képviselő, vagy a társasház megbízott képviselő nyilatkozatát, mellyel hozzájárulunk az igénybejelentésen feltüntetett villamosteljesítmény-igény méretlen felhasználói tulajdonukban lévő vezetékhálózaton keresztül történő kielégítéséhez („B” jelű nyomtatvány 6-os pont).

Regisztrált villanyszerelői jelzések alapján, az utóbbi napokban igen leterhelt volt a telefonos plombabontási vonalunk.

Ez köszönhető az egyre több plombabontási jogosultsággal rendelkező kivitelezőnek, és az általuk vállalt munkák számosságának. Ezáltal a munkatársak kapacitása a reggeli órákban nagyon kihasználttá vált!

Ami ebben az időszakban átmeneti megoldásként is hasznos lehet, és javasoljuk a továbbiakban is az on-line oldalunk használatát!

Ez a vonal jól működtethető, azonnal befogadjuk általa az igényt, és bármely időpontban elvégezhetik ezáltal a zárópecsét bontását!

Abban az esetben, amikor online felületen jelentik be a plomba nyitást, akkor a leszerelt plomba leadásakor, az igény beküldésekor megküldött PDF nyomtatványt kell leadni a mérőlogisztikus felé. Ez a dokumentáció tartalmazza az üzleti partner és a POD azonosító számokat.

A mérőlogisztikus így be tudja azonosítani az Ügyfelet.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az online felületről visszaérkező igazolást kinyomtatva hagyja ott a mérési helyen!

Ez azért is praktikus, mert abban az esetben amikor a mérőhely még nyitott állapotban van (kivitelező nem tartózkodik a helyszínen), és egy esetleges ellenőrzés/leolvasás történik az E.ON részéről, a dokumentáció a helyszínen igazolja a munkavégzés tényét!

Fotók készítése is igazoló dokumentum lehet minden eltérést tapasztaló ellenőrzés esetében!

Ha Önnek kényelmesebb lenne Otthonról a plombabontásokat bejelenteni, hadd ajánljuk figyelmébe a www.bekapcsoljuk.eon.hu  oldalt.

Ezen az oldalon minden mérőhelyi munkát bejelenthet a szolgáltató felé minimális papírmunkával és ami a legjobb bármikor, a nap 24 órájában.

Ehhez nem kell mást tennie, mint ezen oldalon megtenni a regisztrációját, majd a elküldeni az igényt, hogy az általunk kiadott belépési kóddal elérhessék az on-line oldalt!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a bejelentő nyomtatványon „5. Zárópecsét-felbontás oka:” szereplő felsorolt tételek kiválasztásánál körültekintően töltsék ki a végzendő tevékenységet, illetve az alábbi tételek esetében mindenképpen szükséges az A, B, C igénybejelentő nyomtatványokat is benyújtani, amit szintén az on-line felületen tehetnek meg!     

  • csatlakozócsere,
  • mérőhely-áthelyezés,
  • csatlakozóátépítés,

Ki jogosult plombabontásra az E.ON területén?

Az alábbi dokumentumok szükségesek a plombabontáshoz az E.ON területén!

1.       Együttműködési megállapodás megkötése             

Az együttműködési megállapodást 2 pld-ban kitöltve, eredeti aláírás + cégbélyegzővel ellátva kérjük a következő címre megküldeni!!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. „RSZR” Soósné Kropp Tünde 7602 Pécs, Pf.: 85  

2.       Kisfeszültségű mérőhelyi FAM vizsga megléte (vizsga igazoló másolat) 2 évnél nem régebbi    

3.         Saját FAM eszközök meglétét igazoló dokumentumok:                                                    

a csatolt Munkavédelmi ellenőrző lista kitöltése (csatoltan), új eszközök esetén a beszerzést igazoló számla másolat,

egy évnél régebbi beszerzésű FAM eszközök esetén, az  éves bevizsgálást igazoló jegyzőkönyv másolat. 

FAM dokumentumok szkennelve a  kunyik.sandorne@meevet.hu  email-címre átküldhető!

Kérjük, a levelében, minden esetben feltüntetni szíveskedjen a regisztrációs számát (VETr…… ) a beazonosítás érdekében !  Köszönjük!”

Mellékletek:

Zárópecsétbontás

Bekapcsoljuk EON.hu