ASZR működés 2023 július 1-től

2023-06-12

Tisztelt Partnereink!

A félreértések, valamint a téves információk terjedésének elkerülése érdekében az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket az E.ON elosztói engedélyes ellátási területeire vonatkozó új zárópecsétbontási jogosultsággal összefüggésben.

Kérjük, hogy az alábbiakat fokozott figyelemmel olvassák el!

Az E.ON Társaságcsoport és az ELMŰ Hálózati Kft. integrációja továbbra is folyamatban van, így a műszaki folyamatok menete, valamint a formanyomtatványok eltérnek az ELMŰ és a dunántúli területek között.

A július 1-vel induló új E.ON ASZR rendszer kizárólag egy átjárható keretrendszert biztosít az E.ON Társaságcsoport elosztói engedélyeseire – ELMŰ Hálózati Kft; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; - a zárópecsétbontási rendszerre vonatkozólag.

Pályázatok benyújtása

- ELMŰ Ajánlott Szerelői minősítéssel rendelkezők részére:
A meglévő minősítést kizárólag abban az esetben áll módunkban átvezetni az új rendszerbe, ha a pályázati szándékot Ön legkésőbb 2023. június 19., 23:59-ig jelezte a vonatkozó pályázati űrlap kitöltésével, valamint beküldésével.
A határidőt követően aktív ASZR minősítésre vonatkozó pályázati szándékot a továbbiakban nem fogadunk el.

- E.ON Partneri jogosultsággal, vagy zárópecsétbontási jogosultsággal nem rendelkezők részére:
Ebben az esetben is a pályázati szándékot 2023. június 19., 23:59-ig van mód jelezni.
Az addig beérkezett valamennyi pályázót (függetlenül attól, hogy melyik preferált képzési helyszínt jelölte meg, de oktatásra még nem osztottuk be) a 2023. június 29-ei online képzésünkre automatikusan besoroljuk.
A június végi online oktatást követően a nyári szabadságolások miatt az oktatásainkat szeptemberig szüneteltetjük.
A határidőt követően beérkezett pályázati szándékokat a szeptemberi oktatások vonatkozásában vesszük figyelembe.

Pályázat beadás felülete MEE Villamos Energia Társaság (meevet.hu)

FAM dokumentációk beküldése
A pályázati dokumentáció által elvárt FAM végzettségről, valamint a FAM eszközök bevizsgálási jegyzőkönyvéről hiteles másolatot szükséges a fam@meevet.hu címre elküldeni legkésőbb 2023. június 23-áig bezárólag.
Ennek hiányában az ASZR minősítést automatikus felfüggesztett státuszúra állítjuk át az azonosító kiosztása során azok pótlásáig. A hiánypótlásra 6 hónapig van lehetőség. A fél év leteltét követően az ASZR minősítést visszavontnak tekintjük a pályázati dokumentáció felfüggesztésekre vonatkozó eljárásrendje alapján. A hiánypótlást követően a zárópecsétbontási minősítést aktív státuszúra módosítjuk. Azon pályázókat értesíteni fogjuk, akiknek nincsenek a rendszerben rögzítve a FAM dokumentumai. A már rögzített érvényes FAM dokumentációk vonatkozásában további teendő nincs.

ASZR azonosítók, és PIN kódok kiosztása
- ELMŰ Ajánlott Szerelői minősítéssel rendelkezők részére:
A régi formátumot (ASZR 5xxyz) új formátumra (ASZR 6xxyz) cseréljük, azonban a PIN kód változatlan marad. Az IT rendszerekben az átállás ütemezetten, a zárópecsétbontási vonal nyitvatartási időn túli időszakában fog megtörténni.

Az ELMŰ Hálózati Kft. területén a régi típusú ASZR számok utolsó használati napja: 2023. június 30.
2023. július 1-jétől a régi ASZR szám sem zárópecsétbontási munkák során, sem Csatlakozó-Műszaki Dokumentáción történő készrejelentéshez nem alkalmazható.


Az új rendszer valamennyi ASZR azonosítóját, és PIN kódját 2023. június 26-án délutáni órákban fogjuk egységesen, mindenki számára emailben kiküldeni.

Általános információk/változások
Áramkapocs ajánlófelület kivezetése
Az ASZR rendszerben használt Áramkapocs ajánlófelület hamarosan kivezetésre fog kerülni. A kiváltására fejlesztés alatt áll a – működésében és struktúrájában hasonló – ajánlófelület, amely a MEE-VET honlapján fog megjelenni. Az honlappal kapcsolatban a MEE-VET fog tájékoztatást adni az érintettek számára.

„E.ON Minősített Szerelő” megnevezés
Az új MEE-VET ajánlófelületen Önök, mint E.ON ASZR szerelők „E.ON Minősített Szerelő” megnevezéssel fognak szerepelni.

Ez ugyanazt jelenti, mint az E.ON Ajánlott Szerelő megnevezés. Jogosultságban, tevékenységben nem több, és nem kevesebb. A pályázati dokumentációt nem módosítjuk, valamint az informatikai rendszereinkben az ASZR azonosítókat sem vezetjük ki.

Az új EON ASZR (ajánlott szerelői rendszer) bevezetésével a feltételeket teljesítő regisztrált szerelők mindhárom elosztói területen végezhetnek plombabontási tevékenységet.

Ezen szerelőket a jövőben „EON Minősített szerelő” megnevezéssel fogjuk megjeleníteni az E.ON szerződött ügyfelei számára, és az új megnevezésre fokozatosan át fogunk térni, illetve ezen információt a regisztrált szerelői oktatásokon  is kommunikálni fogjuk.

A változás indoka, hogy az elnevezés által is erősítsük az új pályázati rendszerben részt vevő szerelők iránti bizalmat, akik a MeeVet megújult szerelői ajánló oldalára is fel fognak kerülni.

A jövőben ezzel a megnevezéssel találkozhatunk a tájékoztató felületeinken: ajánlott szerelő (EON Minősített szerelő)

2.sz. melléklet
A leszedett zárópecsétek kezelésének vonatkozásában jelenleg zajlik az egységesítés, így kizárólag ennek befejezése után szándékozzuk a pályázati dokumentáció 2.sz. mellékletét publikálni. A cél, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területén alkalmazott eljárásrendet terjesszük ki a Dunántúlra is.

A 2.sz. melléklet kiadásáig a megszokott folyamatnak megfelelően szükséges eljárni.

A fent leírtak figyelmen kívül hagyásából, azok hibás értelmezéséből, továbbá a határidők be nem tartásából fakadóan reklamációnak helye nincs!

Megértésüket ezúton is kérjük, és köszönjük!

E.ON Méréstechnika és energiaellenőrzés