$.validate({ lang: 'hu' });

Aktuális információk E.ON ellátási területén

2020-04-06

Tisztelt Parterünk!

A tárggyal kapcsolatos aktuális információkat – tájékoztatásul – az alábbiakban foglaljuk össze:

1.      Fővezetéki sorkapcsok

a)Amennyiben a rendszerengedéllyel rendelkező villamos szerkezet – pl. fogyasztásmérőszekrény, csatlakozó főelosztó – fővezetéki sorkapcsot tartalmaz, akkor az eredeti gyártó által beépített sorkapocs alkalmazhatóságát már nem kell külön vizsgálni. Az ilyen esetekben, a beépített sorkapcsot megfelelőnek kell tekinteni. Lásd az MSZ EN 61439 szabványsorozat követelményeit.

b)Amennyiben – az E.ON ellátási területén – új fővezetéki sorkapocs beépítése, vagy a már korábban beépített sorkapocs cseréje szükséges, akkor a sorkapocs kiválasztása és szerelése, a csatolt  pdf. dokumentumban meghatározottak szerint történhet.

2.      Szabadtéren elhelyezett szekrények

A villamos szerkezet kiválasztásának és szerelésének meg kell felelnie a biztonsági, védelmi intézkedéseknek, a megfelelő működés és az előre látható külső hatások követelményeinek, valamint a beépítési környezetre vonatkozó szabványoknak. – Beleértve a napsugárzás elleni védettséget is.

A szabadtéren elhelyezett fogyasztásmérőszekrények általában épületfalra, vagy földre telepítve kerülnek elhelyezésre.

A fogyasztásmérőhely

a)por és víz elleni védettsége IP 44,

b)ütésállósága

  •          külső épületfalon történő elhelyezés esetén min. IK8,
  •          körbejárható – földre telepített – szekrény esetén min. IK10 legyen.

Javasolt a kész gyártmányként forgalomba hozott, rendszerengedéllyel rendelkező típusmegoldások alkalmazása (pl. földbe ásható rendszerengedéllyel rendelkező fogyasztásmérőhely). Ezek jellemzője, hogy a lekisebb költség elvén kerülnek forgalomba és teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket. Ezáltal jelentősen javítható a sikertelen és sikeres bekapcsolások aránya.

Megjegyzés_1:     A rendszerengedéllyel rendelkező termékek alkalmazásától egyedi tervezési eljárás keretében el lehet térni, – de nem javasolt.

Megjegyzés_2:     Várhatóan 2020-ban további olyan rendszerengedéllyel rendelkező típusmegoldások jelennek meg, amelyek magukba foglalják a csatlakozó főelosztót, méretlen elosztást, fő földelősínt, fogyasztásmérő felszerelésére alkalmas teret, felhasználói mért főelosztót, valamint – opcionális – megoldást kínálnak a túlfeszültségvédelemi eszközök beépítésére is.

3.      Hálózatracsatlakoztatás

A bekapcsolás, hálózatracsatlakoztatás, többletigény kielégítés végrehajtása, a mellékelt – egységes eljárást segítő – dokumentumban meghatározottak szerint történhet. Kérjük, hogy vállalásaiknál, kivitelezéseiknél szíveskedjenek figyelembe venni az abban foglaltakat is.

A vonatkozó releváns előírásokról, műszaki biztonsági követelményekről, szakmai szabályokról a 2019-ben kiküldött hírlevelekben részletes tájékoztatást kaptak a regisztrált villanyszerelők. – Javasolt azok időszakos áttekintése, tanulmányozása. 

Mellékletek:

Egységes eljárást segítő szempontok - hálózatracsatlakoztatáshoz

Hálózati sorkapocs összefoglaló

E.ON Hálózati Tudásmenedzsment osztály