2017. július 1.- változások

2017-07-07

Tisztelt regisztrált szerelők!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) módosított szövege 2017. július 1-én hatályba lépett.

A módosított jogszabály szerint a rendszerhasználó újbekapcsolás esetén 32A-ig mentesül a csatlakozó vezeték díj és a csatlakozási alapdíjfizetés alól.

A fogyasztóktól eddig beérkezett kérdések alapján az alábbi általános tájékoztatást kell adni:

 • A szabályozás csak az új bekapcsolás igényekre vonatkozik.
 • A legfeljebb 32A-t egy csatlakozási ponton a fázisokon igényelt csatlakozási értékek összegeként kell figyelembe venni (pl. 1x32A, 3x10A).
 • A 32A-ig eddig is csatlakozási alapdíj mentesen történtek a bekapcsolások (3600 Ft + ÁFA/Amper eddig sem került felszámításra 32A-ig) – ebben nem történt változás
 • A legfontosabb változás, hogy legfeljebb 32A-es új bekapcsolás esetén a csatlakozó vezeték létesítés költsége teljesen ingyenessé vált a rendszerhasználó részére – eddig szabadvezetékes csatlakozó esetén a 30 méter feletti, kábeles csatlakozó esetén a 15 méter feletti nyomvonal hossz került felszámításra.
 • 32A feletti igények esetén a fentiekben meghatározott 30 méter feletti, illetve 15 méter feletti nyomvonal hosszak továbbra is felszámításra kerülnek.
 • Az „ingyenesség” a fogyasztás mérőhely kialakítására nem vonatkozik, azt továbbra is a fogyasztó és az általa megbízott villanyszerelő vállalkozó közötti megállapodás rendezi.
 • Az új jogszabály nincs hatással azokra az újbekapcsolási igényekre,
  • amelyeknél a fázisonként igényelt teljesítmény összege meghaladja a 32A-t,
  • vagy az MGT már 2017.07.01-jét megelőzően elfogadásra került.

A fentiekben leírt csatlakozó vezeték és csatlakozási alapdíj mentesség a 2017. július 1-jét követően kiajánlott MGT-k esetén kerül érvényesítésre. Amennyiben ezt megelőzően lett kiállítva az MGT, abban az esetben a korábbi kiajánlott feltételek teljesülése esetén tudjuk teljesíteni a csatlakozási igényt. Amennyiben az ügyfél nem fogadja el a 2017.07.01-jét megelőzően kiajánlott MGT-t, akkor azt új igénybejelentésként kell kezelni (csak a korábbi igénybejelentés lezárását követően lehet elindítani!).

Hálózat építés esetén az előzőekben leírtakon túl új bekapcsolás esetén a közcélú vezeték díjmentesség az alábbiak szerint változik:

 • felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra kisfeszültségű közcélú hálózat építésekor, amennyiben:
  • szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
  • földkábel esetén legfeljebb 50 méter építése szükséges,
 • középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kisfeszültségű vételezésnél új közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként,
  • szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
  • földkábel esetén legfeljebb 250 méter létesítése esetén.

Tisztelettel:

Budapest, 2017. július 6.

Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztály