2017. július 1.-i jogszabályi változások

2017-07-06

Tisztelt Partnerünk!

A 07.01-ével hatályba lépő jogszabály (VET, Vhr) változások végett az új bekapcsolás és teljesítmény bővítés igénybejelentésének módjában/folyamatában nem történt változást.

A jogszabály részben felülírta a 10/2016 MEKH rendeletben szabályozott csatlakozási díjfizetési szabályokat, miszerint:

 • Kizárólag kisfeszültségű, teljesen új, vagy összesen legfeljebb 32 Amper áramerősségű többlet igénynél, egy csatlakozási pontra az új díjmentességi szabályt
  • ha szükség van közcélú hálózat létesítésére, akkor a kedvezményes hosszak:
   • a) kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor
    • aa) szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter,
    • ab) földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték,
   • b) középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor
    • ba) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
    • bb) földkábel esetén legfeljebb 250 méter
  • csatlakozóvezeték létesítése hossztól függetlenül díjmentes
 • A 32A-nél nagyobb igények esetén változatlanul a MEKH 10/2016 szerinti hosszakkal kell a csatlakozási díjat megállapítani, ezen esetekre a VET fenti kedvezmény szabálya nem vonatkozik!
 • csatlakozási pont áthelyezése esetén sem változnak a szabályok.

Üdvözlettel:

Soósné Kropp Tünde